Von­ke spat oor vuur­wer­ke

Suid-Kaap FORUM - - Voorblad - Wil­ma A­damson

HESSEQUA ‘n Ver­bod is ge­plaas op al­le vuur­wer­ke in dié streek.

Suid-Kaap Forum het ver­skeie drin­gen­de na­vrae van in­wo­ners in die streek ont­vang na­dat vuur­wer­ke op se­ke­re dae en plek­ke goed­ge­keur was. Van die klag­tes was dat dit ‘n groot brand­ge­vaar in­hou, ver­al ge­sien in die lig van ver­le­de jaar se brand na­by Hoof­weg-Wes op S­til­baai toe ‘n ver­dwaal­de lig­fak­kel die bos­se aan die brand ge­steek het. ‘n Groot aan­tal die­re­lief­heb­bers het ook teen die vuur­wer­ke ge­skop, om­dat van die die­re heel­te­mal ver­bou­e­reerd raak en weg­hard­loop. Die koe­rant het ’n na­vraag aan Hessequa-mu­ni­si­pa­li­teit ge­rig, waar­op die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, Jo­han Ja­cobs per e-pos laat weet het dat ‘n pers­ver­kla­ring la­ter in die week hier­oor uit­ge­reik sal word. Kort voor sak­tyd is die ver­kla­ring ont­vang, waar­in die Uit­voe­ren­de Bur­ge­mees­ters­ko­mi­tee (UBK) be­sluit het dat van 28 No­vem­ber van­jaar die af­vuur van vuur­wer­ke in die streek ver­bied word. “Die raad het die be­voegd­heid om ‘n al­ge­he­le ver­bod op die af­vuur van vuur­wer­ke en C­hi­ne­se lan­terns in die Hessequa mu­ni­si­pa­le ge­bied te plaas en is in lyn met re­le­van­te wet­ge­wing,” lui die ver­kla­ring. Die af­vuur van e­ni­ge vuur­wer­ke of C­hi­ne­se lan­terns in die he­le Hessequa-streek is dus ver­bo­de. ‘n Be­roep word op al­le in­wo­ners en be­soe­kers ge­doen om geen vuur­wer­ke af te vuur nie en saam te werk om die streek vuur­werk­vry en brand­vry te hou. Die ver­soek hou ver­band met die ui­ters droë toe­stan­de en die ri­si­ko van brand­ge­vaar in die om­ge­wing en die ge­paard­gaan­de streng wa­ter­be­per­kings. Per­so­ne wat vuur­wer­ke af­vuur, sal hul­self skul­dig maak aan ‘n mis­dryf en kan be­boet word met ‘n boe­te van R1 000 in­ge­vol­ge die vuur­wer­ke ver­or­de­ning. Na­vrae ra­ken­de die her­roe­ping van die UBK, af­vuur van vuur­wer­ke-i­tem be­sluit, kan ge­rig word aan die uit­voe­ren­de bur­ge­mees­ter se me­di­a­be­amp­te, De­se­ree Jan­sen by 028 713 8011 of per e-pos djan­[email protected]

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.