Self­dood: Dit kan met e­nig­een ge­beur

Suid-Kaap FORUM - - News - San-Ma­rié Cron­jé

HESSEQUA Se­dert Ja­nu­a­rie was daar reeds vier self­moor­de in die streek, waar­van ons ken­nis dra. Wat is die oor­saak daar­van en waar­om kry men­se nie hulp voor hul­le self­dood oor­weeg nie? Met on­der­soek is ge­vind dat hier baie min tot geen siel­kun­di­ges in die streek is nie. Mees­te men­se kan dit nie be­kos­tig om ’n siel­kun­di­ge te raad­pleeg nie. Ty­dens die fees­sei­soen kry die al­leen­heid, span­ning of om an­der ge­luk­kig te sien ter­wyl jy on­ge­luk­kig is jou on­der. In­dien dit vir jou moei­lik is om met ie­mand te praat, skryf ’n brief of vra el­ders vir hulp. Mees­te po­li­sie­sta­sies het be­ra­ders wat kan help. E­nig­ie­mand kan na hul naas­te po­li­sie­sta­sie toe gaan en vra om met ’n be­ra­der te praat. ’n ‘Slag­of­fer’ wat ie­mand aan self­dood moes af­staan het ge­noem dat self­dood ge­du­rig vrae by jou laat stil­staan. Vrae soos: Hoe­kom? En... sou ek dit kon keer? Jy vi­su­a­li­seer ver­skil­len­de si­tu­a­sies, want wat as din­ge an­ders kon wees? Wat as ek haar pad kon kruis as sy op pad was om dit te doen? Sou din­ge dan an­ders wees? Sou ek ver­staan en glo as sy wel haar hart met my ge­deel het? Sou sy dit toe­plak met net nóg ’n gro­ter glim­lag? “Ons al­mal glo ’n glim­lag so mak­lik, want ’n glim­lag is mos ’n te­ken van in­ner­li­ke vreug­de? “Dit het my laat be­sef hoe baie her­in­ne­rin­ge en fo­to’s be­te­ken, want van­dag is dit al wat ek oor het van my vrien­din. Soms voel ek dit het my laat vre­de maak oor die feit dat ek nie al­mal kan be­skerm teen al­les nie. Ek het juis ge­dink hier­die vrien­din is dol ge­luk­kig en ek kan meer aan­dag gee aan die an­der wat baie praat oor hul­le af vler­ke. Ek het be­sef dis die met die vler­ke wat hoog vlieg, wat die mak­lik­ste val.” Maak van­jaar se­ker dat die men­se om jou werk­lik ge­luk­kig is en nie ’n broei­en­de seer weg­steek nie. In­dien jy Kers­dag al­leen is, gaan lê be­soek by jou naas­te te­huis af. Baie be­jaar­des moet Kers­dag al­leen deur­bring. So­doen­de is nie jy of hul­le al­leen nie. Vra rond wie ook al­leen by die huis gaan wees en stel voor dat al­mal saam kos maak en kui­er. In­dien jy ver­moed dat ie­mand self­dood oor­weeg kan die vol­gen­de in­stan­sies ge­kon­tak word: • Op Fa­ce­book is ver­skil­len­de groe­pe wat kan help. • Se­we dae ’n week 24-uur ’n dag kan jy 0800 567 567 ska­kel. • Jou plaas­li­ke po­li­sie­sta­sie. • Li­fe­li­ne 0861 322 322 www.li­fe­li­ne.org.za • SA De­pres­si­on and Anx­ie­ty Group 0800 567 567 or SMS 31393 http://www.sa­dag. org/

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.