IS DIE SY­FERS DALK OPGEBLAAS?

Weg! Ry & Sleep - - BRIEWE - WIL­LEM CILLIE’ Bell­vil­le

Ek ver­wys na die artikel “’n Pomp vir el­ke Piet” in die Ja­nu­a­rie-uit­ga­we. Die artikel is teg­nies so kor­rek as wat jy kan kry, maar ek voeg graag die vol­gen­de by.

Tus­sen al tien die kom­pres­sors wat jul­le ge­toets het, gee die ver­skaf­fers elk ook die vo­lu­me lug wat die spe­si­fie­ke kom­pres­sor kan ver­plaas, soos by­voor­beeld 75 ℓ/min. Maar ek wil graag daar­op wys dat hier­die bloot ’n te­o­re­tie­se sy­fer is en nié die werk­li­ke lug­le­we­rings­ver­moë van die kom­pres­sor nie. Hier­die sy­fers word be­re­ken deur die hoe­veel­heid lug wat die sui­er van die kom­pres­sor in ’n mi­nuut kan ver­plaas. Die lug­ver­lie­se moet ook van die sy­fer af­ge­trek word. Hoe ho­ër ’n kom­pres­sor se om­wen­te­lin­ge, hoe la­er die per­sen­ta­sie le­we­ring. Die re­de is teg­nies van aard – die sui­er draai on­der voor die si­lin­der vol lug vloei, en draai bo voor­dat al die lug deur die klep­pe uit­ge­laat is. Die bie­tjie lug wat ver­by die rin­ge ont­snap, is mi­ni­maal en weg­laat­baar.

Dis be­lang­ri­ker om eer­der te weet wat die werk­li­ke le­we­ring is. Soos in jul­le ge­val het jul­le ’n band van 1 bar tot 2 bar ge­pomp en dit neem ’n spe­si­fie­ke tyd. Ek het na die­self­de band ge­kyk wat jul­le ge­bruik het, en hier­die 1 bar se lug is ge­lyk­staan­de aan 72 ℓ.

Wanneer ek jul­le re­sul­ta­te (die tyd) ver­ge­lyk met die 72 ℓ lug en wat die ver­vaar­di­gers sê die le­we­ring van hul­le pom­pe is, oor­dryf ne­ge uit die tien van hul­le oor die ver­moë van hul­le kom­pres­sors. Ne­ge pom­pe het tus­sen 7,6% en 59% min­der lug ge­le­wer as wat hul­le op die ver­pak­king be­weer. Net een van die ou­ens het in der waar­heid 37% be­ter ge­vaar as wat hul­le eie sy­fers sê.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.