NEELS SE STOEPTENT

Hy het ’n klom­pie plek­ke ge­ï­den­ti­fi­seer waar oor­nag­plek­ke vir sle­pers reeds be­staan óf waar­van die lig­ging goed is daar­voor, sê Neels van Heer­den.

Weg! Ry & Sleep - - INHOUD -

Dui­sen­de ge­sin­ne sleep el­ke jaar oor lang­na­we­ke en skool­va­kan­sies kus toe. Met ’n woon­wa op die haak is oor­de in K­waZu­lu-Na­tal van Gau­teng af ’n rus­ti­ge dag­reis ver. As jy vroeg­dag al by S­cott­burgh, die Dolphin-oord of Mac Ni­col’s wil aan­kom en jou wa rus­tig en son­der haas haaks trek voor jy die sy­tent op­slaan en dan ’n koel la­fe­nis ge­niet ter­wyl die kin­ders soos mis voor die son ver­dwyn, moet jy nét na mid­der­nag uit die Goud­stad weg­trek.

Die reis Oos- of Wes-Kaap toe ver­eis ge­woon­lik dat jul­le ê­rens moet oor­slaap. Ek sien ge­reeld op so­si­a­le me­dia hoe sle­pers ’n vei­li­ge oor­nag­plek soek wat nie “’n plaas se prys” kos nie.

Ek glo die ver­naam­ste ver­eis­tes vir sul­ke plek­ke is vei­lig­heid, goeie a­blu­sie­ge­rie­we, die lig­ging en die ge­hal­te van die staan­plek self.

Die mees­te woon­wa­ens is taam­lik be­knop bin­ne-in wan­neer ’n mens op pad is – al die laas­te goe­ters wat nie in die sleep­voer­tuig in­ge­prop kon word nie, moet mos hier in. Waar slaap Ou­ma, Sus en Daan dan? Juis daar­om is slaap­plek in ’n cha­let dik­wels no­dig. Pa of Ou­boet slaap dan in die wa vir ek­stra vei­lig­heid.

Die vraag is daar, maar hoe lyk die aan­bod van vei­li­ge en be­kos­tig­ba­re oor­staan­plek­ke?

’N PETROPORT IS ’n puik plek om be­ne te rek, brand­stof in te gooi en iets te snoep te kry. Dis in elk ge­val ’n goeie ge­woon­te om el­ke 250 km te stop en die sleep­kom­bi­na­sie na te gaan – te kyk of die woon­wa se wiel­moe­re nog styf vas is en al die lig­te werk.

Die be­staan­de sa­ke­mo­del vir pe­trol­por­te is ’n kom­bi­na­sie van ’n spe­si­fie­ke brand­stof­han­dels­naam en ’n spe­si­fie­ke kits­kos­re­stau­rant as ’n fran­chi­se. B­lyk­baar was dit nog nooit deel van die be­ken­de fran­chi­ses se be­plan­ning om oor­slaap­ge­rie­we te ves­tig nie. Ek kon ook nog glad nie e­ni­ge na­vor­sing op­spoor wat die le­wens­vat­baar­heid en wins­ge­wend­heid van ’n oor­slaap­op­sie by pe­tro­por­te on­der­soek het nie.

Die af­ge­lo­pe De­sem­ber­va­kan­sie was dit vir my op­val­lend hoe die ge­rie­we by ’n ge­ves­tig­de petroport in die K­waZu­lu-Na­tal­se Mid­del­land ag­ter­uit­ge­gaan het.

Ver­val­le ge­boue en ge­rie­we skep ’n swak beeld vir e­ni­ge maat­skap­py – des te meer nog as dui­sen­de toe­ris­te jaar­liks jou in­stel­ling be­soek. Ek wil be­slis nie by só ’n ver­val­le plek oor­nag nie.

’n Nuwe ont­wik­ke­ling tus­sen War­den en Vil­liers, 250 km van P­re­to­ria af en reg langs die snel­weg, is ’n be­siens­waar­dig­heid waar jy ook kan be­ne rek. On­der­han­de­lings is aan die gang om oor­nag­ge­rie­we vir woon­wa­ens en ver­al ry­hui­se te ves­tig.

’n Soort­ge­ly­ke ont­wik­ke­ling is ook no­dig ie­wers tus­sen Est­court en Pie­ter­ma­ritz­burg. Ho­wick se mu­ni­si­pa­le kamp­plek het al ja­re ge­le­de tot niet ge­gaan, en die Mid­mar­dam is om­trent die e­nig- ste op­sie na­by Pie­ter­ma­ritz­burg. By Har­ri­smith is daar ’n kamp­plek­kie in pri­va­te be­sit. Dis reg langs die snel­weg en sta­p­af­stand van heel­par­ty eet­plek­ke af.

MAAR WAT VAN an­der roetes? Ek het ’n pad­kaart be­loer en ’n klom­pie plek­ke ge­ï­den­ti­fi­seer waar oor­staan­plek­ke reeds be­staan of waar­van die lig­ging goed is daar­voor. So ’n plek­kie hoef net vyf staan­plek­ke te hê. Op pad Kaap toe is ’n vrees­li­ke ou­li­ke plek­kie net noord van B­rit­stown. In en om Bloem­fon­tein en Beau­fort-Wes is ’n hand vol moont­lik­he­de, en tus­sen Ja­mes­town en Qu­een­stown is daar vir men­se wat Oos-Lon­den toe mik, ’n op­sie op ’n plaas na­by aan die teer­pad.

On­der in S­choe­mans­kloof is ’n klei­ne­ri­ge vul­sta­sie-en-win­kel­kom­pleks wat dag en nag oop is. Hier kan ’n paar staan­plek­ke ont­wik­kel word vir men­se wat rus­plek soek op pad na die Kru­ger­wild­tuin toe.

Wat fran­chi­ses be­tref... Wat van ’n han­dels­naam soort­ge­lyk aan dié van die Au­to­mo­biel-As­so­si­a­sie vir ver­blyf? My i­dee is dat goed­ge­keur­de oor­nag­plek­ke dan ’n bord­jie kan hê met iets soos “Weg Ry

& Sleep Aan­be­vo­le Oor­nag­plek” daar­op. Ek is be­reid om die kri­te­ria in sa­me­wer­king met le­sers van die tyd­skrif op te stel. Kam­peer­ders wat hier­die kui­pe aan­doen, sal el­ke keer ’n kort a­no­nie­me ver­slag­gie skryf om se­ker te maak die stan­daar­de word ge­hand­haaf. Wat dink jy daar­van?

Kam­peer­ders wat hier­die kui­pe aan­doen, sal el­ke keer ’n kort a­no­nie­me ver­slag­gie skryf.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.