HOU DIE LADING REG

Hoe om na jou ek­stra bat­te­ry te kyk

Weg! Ry & Sleep - - KAMP & KATROL -

Met die Paas­va­kan­sie ag­ter die rug is die kans goed dat jou ek­stra bat­te­ry ’n bie­tjie in­stand­hou­dings­werk no­dig het. Jou bat­te­ry doen dalk per­ma­nen­te ska­de op ter­wyl jy hier lees! Maar moe­nie be­kom­merd wees nie – daar’s nog tyd om jou bat­te­ry te red en sy le­we te ver­leng. Dís wat jy moet doen...

Daar’s baie wat ’n mens kan sê oor bat­te­ry­le­we en hoe dit ver­band hou met her­laai­tem­po’s. Ter wil­le van een­voud: ’n Bat­te­ry wat erg ont­laai is, moet ge­noeg tyd ge­gun word om te her­stel.

Daar’s ’n al­ge­me­ne wan­op­vat­ting dat ’n bat­te­ry vin­nig en in ’n kort tyd­jie her­laai kan word. Vir die mees­te bat­te­rye is dit ge­woon nie waar nie.

On­ge­luk­kig dra baie min bat­te­ry­ver­vaar­di­gers en on­der­de­le­win­kels hier­die bood­skap oor, en oor­land­rei­si­gers moet dan vir die ge­lag be­taal. Hier­die gra­fiek wys hoe­veel bruik­ba­re e­ner­gie uit ’n 105 Ah-diep­si­klus­bat­te­ry ge­trek kan word. Die uit­ge­lig­te deel wys die vei­li­ge be­dryf­so­ne en is ge­lyk aan ’n 70%-ont­laai­diep­te.

In een­vou­di­ge taal be­te­ken dit jy kry nie 105 Ah uit ’n 105 Ah-bat­te­ry nie!

In die al­ge­meen kan jy tus­sen 70 Ah en 75 Ah bruik­ba­re e­ner­gie uit die bo­ge­noem­de bat­te­ry kry voor dit die fa­se van diep ont­la­ding bin­ne- gaan – waar bat­te­ryska­de be­spoe­dig en die le­we van die bat­te­ry ver­kort word.

Wat is dus die punt? Om ’n bat­te­ry in ’n ont­laai­de toe­stand te los ver­snel ag­ter­uit­gang en ver­oor­saak per­ma­nen­te ska­de.

Dit maak nie saak of jy ’n so­le­no­ïed­stel­sel (sien die geel streep), of ’n 20 A-GS-totGS-stel­sel (sien die rooi streep) ge­ïn­stal­leer het nie, dit kos steeds meer as vier uur se ry­tyd om ’n 105 Ah-diep­si­klus­bat­te­ry vol­le­dig te her­laai. Die gra­fiek wys die her­laai­tem­po’s van ’n so­le­no­ïed­stel­sel en ’n GS-tot-GS-laai­er, waar die al­ter­na­tor 13,9 V le­wer.

EN NOU?

Daar is soveel ver­an­der­li­kes wan­neer dit by ’n dub­bel­bat­ter­y­stel­sel kom, maar in die al­ge­meen is die vol­gen­de waar: Die mees­te dub­bel­bat­te­ry­ge­brui­kers is nie be­wus daar­van dat hul­le ek­stra bat­te­ry deels ont­laai is nie, en daar­om word die werk­ver­rig­ting en le­wens­duur van die bat­te­ry be­na­deel. Dit lei tot ge­reel­de bat­te­ry­ver­van­ging – of die on­ver­moë om ’n kam­pys­kas deur die nag van krag te voor­sien.

Die een­vou­di­ge op­los­sing hier­voor is na­tuur­lik om meer te ry, maar vir die mees­te va­kan­sie­gan­gers is dit net nie prak­ties om vier tot agt uur te ry om ’n bat­te­ry te her­laai nie. Daar is na­tuur­lik ook ’n goeie kans dat jou ek­stra bat­te­ry nie heel­te­mal sal her­laai nie, ver­al as hy die vo­ri­ge nag diep ont­laai is.

Dis ’n eks­po­nen­si­ë­le probleem: El­ke dag wat die bat­te­ry nie heel­te­mal her­laai word nie, is daar ’n gro­ter ri­si­ko dat dit ’n diepont­laai­de stel­sel gaan word – wat moei­lik is om te her­stel.

Ge­luk­kig is die op­los­sing een­vou­dig: As jy ’n ek­stra bat­te­ry het, het jy ’n 220 V-in­stand­hou­dings­laai­er no­dig om die vol­le ka­pa­si­teit te her­stel en se­ker te maak die bat­te­ry bly ge­sond – reg vir jou vol­gen­de a­von­tuur. Na­ti­o­nal Lu­na se nuwe In­tel­li­gent

Main­te­nan­ce C­har­ger sorg dat jou bat­te­ry kry wat hy no­dig het in ter­me van tyd en e­ner­gie om heel­te­mal her­laai te word.

Na­ti­o­nal Lu­na se la­bo­ra­to­ri­um het ja­re se er­va­ring van bat­te­ry­her­la­ding en -in­stand­hou­ding en het ’n reeks toet­se op by­na el­ke bat­te­ry­laai­er op die mark ge­doen. Die re­sul­ta­te het ge­lei tot die be­kend­stel­ling van ’n be­kos­tig­ba­re bat­te­ry­laai­er wat doen pre­sies wat ’n bat­te­ry no­dig het.

Die agt­stap-her­laai­pro­gram sluit ’n di­ag­no­se in van die bat­te­ry se ge­sond­heid, ge­volg deur ’n ou­to­ma­tie­se reeks her­laai­tem­po’s om die bat­te­ry­le­we te her­stel en ver­be­ter. Die bes­te van al­les is dat die laai­er self­re­gu­le­rend is en dus vir ’n on­be­paal­de tyd­perk aan jou bat­te­ry ge­kop­pel kan word son­der dat daar ’n ri­si­ko is dat die bat­te­ry be­ska­dig of “oor­laai” sal word.

Die In­tel­li­gent Main­te­nan­ce C­har­ger is ge­skik vir nat­sel-, AGM-, GEL- en kal­si­um­bat­te­rye van 1,2 Ah tot meer as 120 Ah. Die ver­min­der­de krag­mo­dus is ge­skik vir klei­ner bat­te­rye wat in mo­tor­fiet­se of wa­ter­po­nies ge­bruik word, ter­wyl die “boost”-mo­dus nut­tig is vir pe­ri­o­die­se in­stand­hou­ding van kal­si­um­bat­te­rye of bat­te­rye wat er­ger ont­laai is en te­kens van ver­min­der­de ka­pa­si­teit wys.

Die Na­ti­o­nal Lu­na-laai­er het ook twee ka­be­lop­sies so­dat jy kan kies hoe om die een­heid aan jou bat­te­ry te kop­pel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.