MIC SE RU­BRIEK

By­kans el­ke mo­di­fi­ka­sie om ons 4x4-voer­tuie meer veld­waar­dig te maak be­hels een of an­der kom­pro­mie, sê Mic van Zyl.

Weg! Ry & Sleep - - INHOUD - Mic van Zyl is di­rek­teur van Ironman 4x4 A­fri­ca, die eks­klu­sie­we in­voer­der en ver­sprei­der van die vol­le­di­ge reeks Ironman 4x4-pro­duk­te. ironman 4x4.co.za

Die in­te­res­san­te as­pek van my werk as ver­teen­woor­di­ger van ’n groot 4x4-han­dels­naam is hoe ge­reeld daar die een oom­blik reu­se-be­lang­stel­ling in ’n spe­si­fie­ke pro­duk is, voor dit stil raak en ’n an­der pro­duk skie­lik in die kol­lig is. Ek is oor­tuig dit is deels toe te skryf aan so­si­a­le me­dia en die ge­son­de be­lang­stel­ling wat veld­ry­ge es­drif­ti­ges in hul­le stok­perd­jie het.

Ons het on­langs ’n vlaag van na­vrae oor tree­plan­ke en gly­sta­we ge­had, en ná my ge­sprek­ke met heel­wat gees­drif­ti­ges het ek be­sef daar be­staan ’n wan­in­druk oor dié toe­rus­ting. Daar is boon­op ’n kom­mer­wek­ken­de te­kort aan ken­nis en be­grip oor sy­lug­sak­ke en hoe na­mark­se tree­plan­ke of gly­sta­we die wer­king van dié kri­tie­ke vei­lig­heids­maat­re­ël be­ïn­vloed.

EER­STENS IS DAAR ’n fun­da­men­te­le ver­skil tus­sen die oor­spronk­li­ke a­lu­mi­ni­um- en plas­tiekt ree­plan­ke op ’n nu­we voer­tuig en die ste­wi­ger na­mark­se tree­plan­ke en gly­sta­we wat van staal ge­maak word. Die oor­spronk­li­ke tree­plan­ke is ge­woon­lik lig­ge­wig en hul­le lyk baie mooi om­dat hul­le ont­werp is om by die voer­tuig in te pas. Hul­le word ook aan die bak­werk van die mo­tor vas­ge­sit en nié aan die on­der­stel nie.

Die pri­mê­re doel daar­van is om jou te help met die in- en uit­klim­slag. Twee­dens bied dit ook ’n bie­tjie be­sker­ming aan die kant van die voer­tuig, in be­son­der teen los k­lip­pe en gruis wat deur die wie­le op­ge­skiet word. Hul­le is eg­ter nie veel werd wan­neer jou voer­tuig die grond met ’n slag tref ter­wyl jy in die veld ry nie. Hul­le buig en knak som­mer die eer­ste keer dat hul­le ’n or­dent­li­ke rots sien.

Dis hier waar na­mark­se tree­plan­ke en gly­sta­we van staal ter spra­ke kom. Hul­le word ont­werp met swaar­dien s­om­stan­dig­he­de in ge­dag­te en die ver­vaar­di­ging en ma­te­ri­aal ver­skil he­mels­breed van die oor­spronk­li­ke tree­plan­ke. Hul­le word met swaar­diensp as­stuk­ke aan die voer­tuig se on­der­stel vas­ge­bout.

Met ’n gly­staaf wat or­dent­lik ont­werp en ver­vaar­dig is, kan jy in­der­daad met jou voer­tuig se vol­le ge­wig oor rot­se gly son­der e­ni­ge ska­de. Na­tuur­lik is hul­le nie so sag op die oog soos die oor­spronk­li­ke tree­plan­ke nie, maar vir die erns­ti­ge veld­ry­er is dit ’n am­per ver­plig­te stuk toe­rus­ting om­dat dit so­veel be­sker­ming bied.

HOE RAAK DIT dus jou sy­lug­sak­ke? Die sen­sors wat die ak­ti­ve­ring van dié lug­sak­ke be­heer, is soort­ge­lyk aan die sen­sors in die mo­tor se neus in die ge­val van ’n bot­sing van voor. Hul­le meet swaar­te­krag en ak­ti­veer die lug­sak­ke daar­vol­gens. Die oor­spronk­li­ke tree­plan­ke is ont­werp om nie e­ni­ge in­vloed op die wer­king van dié lug­sak­ke te hê nie. Maar wan­neer jy ’n stel sterk en ste­wi­ge gly­sta­we aan jou voer­tuig se on­der­stel aan- bring, is dit na­tuur­lik te wag­te dat dit die di­na­mi­ka van ’n sy­im­pak gaan ver­an­der.

Ons het dit ge­toets en ge­vind die sy­lug­sak­ke ont­plooi ie­der ge­val, on­ge­ag of die voer­tuig toe­ge­rus is met na­mark­se gly­sta­we. Wat wel ’n pro­bleem is, is die moont­lik­heid dat lug­sak­ke voor­ty­dig – of selfs on­no­dig – kan ont­plooi wan­neer jy in die veld speel en ’n rots ef­fens te hard met jou gly­staaf ken­nis maak. Dit het al met my ge­beur.

’n Goeie kom­pro­mie is staal­tree­plan­ke wat ver­soen­baar is met jou voer­tuig sy­lug­sak­ke. Dis ’n pro­duk wat tref­slae teen rot­se be­ter kan weer­staan as die oor­spronk­li­ke a­lu­mi­ni­um­pro­duk, maar nie in die­self­de ma­te as gly­sta­we nie. Hul­le word ook aan die voer­tuig se on­der­stel vas­ge­bout, maar met spe­si­aalo nt­werp­te pas­stuk­ke wat nie die kor­rek­te pa­ra­me­ters van die lug­s­ak­stel­sel raak nie.

By­kans el­ke mo­di­fi­ka­sie om ons 4x4-voer­tuie veld­waar­di­ger te maak be­hels een of an­der kom­pro­mie, dís nou maar wors. Maar dié kom­pro­mie mag nooit jou vei­lig­heid óf dié van jou ge­sin, jou voer­tuig of an­der pad­ge­brui­kers in ge­vaar stel nie.

Wan­neer jy ’n stel sterk en ste­wi­ge gly­sta­we aan jou voer­tuig se on­der­stel aan­bring, is dit na­tuur­lik te wag­te dat dit die di­na­mi­ka van ’n sy­im­pak gaan ver­an­der.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.