RE­DAK­TEURS­BRIEF

Weg! Ry & Sleep - - INHOUD - s­chalk.jon­[email protected]­dia24.com RE­DAK­TEUR

S­pie­ël­tjie, blin­de­kol, flik­ker. S­pie­ël­tjies, rem, han­de bly op die stuur­wiel, stop. Hand­rem, clutch, twee­de rat, ba­lan­seer die clutch, ob­ser­veer reg rond­om, hand­rem sak, ry. Blin­de­kol, draai – push en pull! Jou han­de mag nie kruis nie, hou die wa in die spie­ël dop ter­wyl jy draai, der­de rat. En daar gaan jy…

Hier­die in­ner­li­ke mo­no­loog speel die laas­te klom­pie we­ke tel­kens in my kop af wan­neer ek ’n vier­rig­tingst op­te­ken na­der. Ek jok; dis min­der van ’n mo­no­loog en meer as­of ek ’n in­ge­bou­de op­na­me in my oor het van Re­tha, die be­stuur skool­in­str uk­teur, wat be­ve­le voor­dra.

Ek is al an­der­kant 40 en het meer as 20 jaar te­rug my ry­be­wys ge­kry na­dat ek vir my be­stuurs­toets net lan­ger as 20 mi­nu­te saam met Ba­ber Botha, die plaas­li­ke ver­keers­be­amp­te, deur die stra­te van Pa­rys in die Vry­staat ge­ry het. Voor­af het ek die werf­toets moei­te­loos in my sil­wer Ma­z­da 323 ge­slaag. Dit was eer­lik­waar nie moei­lik om met die “Sil­wer Vlam” pa­ral­lel te par­keer nie.

Van daar­die dag af was ek wet­tig op die pad met my ko­de 8. En ek kon boon­op met hom sleep. Met die oor­ska­ke­ling na die kaar­try­be­wy­se en nu­we ko­des voor die aan­breek van die nu­we eeu, het ek ou­to­ma­ties ’n ko­de EB-ry­be­wys ge­kry, wat be­te­ken ek mag steeds sleep. En om­dat ek by hier­die tyd­skrif werk, kom dit heel han­dig te pas.

Ky­le is eg­ter ’n an­der sto­rie. Hy is heel­wat jon­ger en kyk jou met vraag­te­kens in die oë aan as jy praat van ’n ko­de 8, 10 of 14. Hy het ná 1998 sy ko­de B-ry­be­wys ge­kry. Uit die aard van ons werk wil ons eg­ter hê die man moet wa­ens swaar­der as 750kg kan sleep. Hy is aan­ge­sê om sy slee­p­ry­be­wys te kry. Dit sou som­mer ook ’n in­sig­ge­wen­de sto­rie maak oor ’n warm on­der­werp.

Maar toe kry een of an­der S­lim­jan die i­dee dat ons som­mer twee soor­te ry­be­wys­toet­se met me­kaar moet ver­ge­lyk. “Dan kan ons le­sers be­ter in­ge­lig word oor hul­le op­sies.” En só is ek af­ge­vaar­dig om my in die wê­reld van ko­de EC1 te be­ge­we. En wat ’n in­te­res­san­te wê­reld is dít nie.

Die re­sul­taat van my en Ky­le se a­von­tuur be­gin op bl. 102 en ons ge­sels oor die leer­ling­li sen­sie­toets en ons we­der­va­rin­ge by ons on­der­skeie be­stuur­sko­le, waar Re­tha my on­der han­de ge­neem het. Om­dat dit so ’n om­vat­ten­de ar­ti­kel is, pu­bli­seer ons vol­gen­de maand deel twee. En dís wan­neer ek die stra­te van Pa­row in­vaar in ’n Nis­san UD-lor­rie­tjie met ’n wa op die haak en ’n toets­be­amp­te links voor.

Vei­lig reis!

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.