VOLKS­WA­GEN ARTEON

Volks­wa­gen se nu­we Arteon is ’n spor­tie­we se­dan wat ewe veel­sy­dig is met óf son­der ’n wa op die haak.

Weg! Ry & Sleep - - INHOUD - Teks en fo­to’s Le­on Bo­tha

Dis al­om­be­kend dat Volks­wa­gen ’n ver­vaar­di­ger is wat sle­pers in ge­dag­te hou wan­neer hy sy mo­tors ont­werp. Op die mees­te mo­del­le – van die be­skeie Cad­dy tot die sta­ti­ge Tou­a­reg – weet die re­ke­naar van die wa wan­neer jy die woon­wa se lig­te­prop kop­pel. Soos ver­wag, is dit ook die ge­val in nu­we mo­del­le, soos die Arteon wat ons van­dees­maand on­der han­de neem.

Die Arteon is Volks­wa­gen se nu­we vaan­del­dra­er wat be­tref luuk­se se­dan­voer­tuie. Hy is eg­ter heel­wat meer as net ’n swie­ri­ge ge­sins­voer­tuig, en hoe­wel woon­wa­sleep dalk nie die eer­ste ge­dag­te is wat by jou op­duik wan­neer jy die Arteon die eer­ste keer sien nie, moet jy jou nie deur sy haas­ti­ge bak­werk laat flous nie. Ons kyk hoe dié b­lits hom voor ’n wa ge­dra.

Arm­druk vir die eer­ste p­lek

Die Arteon ver­vang die Pas­sat se CC-mo­del, en as ’n mens vin­nig kyk, lyk dié twee se stert eint­lik heel een­ders. Wan­neer jy in­klim, is die pa­neel voor jou ook pu­re Pas­sat. Die Arteon is eg­ter nie net ’n spor­tie­we weer­ga­we van die Pas­sat nie. Selfs met al die oor­een­koms­te staan die Arteon op sy eie as ’n nu­we mo­del.

As dit by sleep­krag kom, gaan dit moei­lik wees om tus­sen die drie mo­del­le te kies, ver­al as jy na wring­krag kyk. Twee het

’n 2 ℓ-tur­bo­die­sel- en een ’n 2 ℓ-tur­bo­pe­trol­en­jin, maar al drie stuur 350 Nm na die wie­le toe. Dis nog­al on­ge­woon, ver­al om­dat die pe­trol- en die­sel­en­jin die­self­de en­jin­ka­pa­si­teit het. Al­bei die­sel­en­jins le­wer 130 kW, maar die pe­trol­en­jin oor­ska­du hul­le met 206 kW.

Na­der aan die aar­de

Wan­neer ’n mens in die Arteon klim, voel jy da­de­lik hy is la­er as in ’n ge­wo­ne se­dan. Die voor- én ag­ter­deu­re het nie ra­me oor die ven­sters nie, en ’n mens moet mooi buk om nie jou kop te stamp nie. Op die be­stuur­der se sit­plek kie­lie jou kroon­tjie die dak as die sit­plek­ver­stel­ling op sy hoog­ste is.

Die in­stru­men­te­pa­neel is ene re­ke­naar met die Acti­ve In­fo Dis­play voor jou en die oor­groot trus­kerm links daar­van. Die klein a­na­loë hor­lo­sie bo in die mid­del­ste pa­neel lyk om­trent uit p­lek en kom net so uit die Pas­sat. Dit laat ’n mens dink aan ’n pols­hor­lo­sie, want die ge­sig is om­trent die­self­de groot­te. Oor die al­ge­meen is ver­vaar­di­gers be­sig om weg te be­weeg van a­na­loë hor­lo­sies, hoe­wel dié een meer as wel­kom is in die pa­neel en sy be­lang­ri­ke werk goed doen.

Hier is ook twee USB-sok­ke. Die een is on­der in die mid­del­ste pa­neel en die an­der in die kas­sie by jou lin­ker­elm­boog. Dis die naas­te punt as ie­mand op die ag­ter­sit­plek dit wil ge­bruik. >

Weg­ge­steek­te stang

Die Arteon het ’n soort­ge­ly­ke e­lek­trie­se uit­swaai­haak as wat ons op die Ti­guan ge­sien het, maar ons toets­voer­tuig het ’n O­ris-stang en nié een van We­st­fa­lia nie. Bui­ten die kant waar die lig­te­prop in­druk, is hul­le op die oog af i­den­ties. Dis steeds dwars in die nek van die stang, maar nie links soos We­st­fa­lia s’n nie, maar regs.

Die knop­pie wat jy moet trek so­dat die haak van on­der die buf­fer uit­swaai, is regs in die kat­te­bak.

As jy dit trek, sak die haak half­pad uit en jy druk dit die laas­te ent­jie met jou hand tot dit in p­lek sluit. Die stang is ge­ser­ti­fi­seer vir ’n neus­ge­wig van 90 kg en die stang se vrag­toets – die D-waar­de, is op 11,3 kN vas­ge­stel. Dit is ge­lyk­staan­de aan 1 152 kg.

Die haak kan ’n fiets­rak huis­ves, maar die to­ta­le ge­laai­de ge­wig op die bol mag nie 75 kg oor­skry nie, én die ho­ri­son­ta­le af­stand van die bol af moet min­der as 70 cm wees. Wan­neer ’n mens die Arteon in tru­rat sit, swaai die Volks­wa­gen-em­bleem op die kat­te­bak oop soos ’n klep. Die kamera se lens is mooi on­der die em­bleem weg­ge­steek.

Laai maar in, hoor

Soos wat ’n mens van ’n meer spor­tie­we ry­ding se wie­le ver­wag, gee die 20”-ban­de (245/35/R20) se wand jou skaars 6 cm se rub­ber tus­sen die pad en die vel­ling.

’n Groot plus­punt is eg­ter die groot­te van die laai­ruim­te. Hier is pak­plek vir A­fri­ka en die kat­te­bak maak e­lek­tries oop en toe. Die pak­plek is 102 cm breed en dis 110 cm tot teen die rug­kan­te van die ag­ter­sit­plek­ke. In die mid­del van dié sit­plek­ke slaan ’n smal deel plat as jy ’n paal van tot 2 m wil in­laai. Die o­pe­ning is 20 cm breed en 36 cm hoog.

Die wa se pond vleis

Die Arteon loop oor van e­lek­tro­ni­ka, en die Acti­ve In­fo Dis­play en He­ad-up Dis­play is deel daar­van. Die tru­k­a­me­r­a­stel­sel is ook ge­vor­derd en bui­ten dat ’n mens op die skerm in die mid­del­pa­neel kan sien wat ag­ter jou ge­beur soos jy te­rug­stoot, wys dit ook ’n s­koot di­rek van bo waar ’n mens af­kyk op die kop­pel­stuk en haak. Ron­de in­deks­ly­ne wys dan op die skerm in hal­we sir­kels om die stang en jy kan pre­sies sien hoe ver jy nog moet te­rug­stoot tot teen die kop­pel­stuk.

Die stel van drie e­lek­tro­nie­se me­ters op die mid­del­ste pa­neel tref die oog. Dit wys die le­sings van die druk in die tur­bo­aan­ja­er, die swaar­te­krag (of dan G-for­ce) wat ’n mens in die Arteon er­vaar as­ook die ki­lo­watt-ge­bruik

van die kar. Dit is am­per as­of dit oor­bo­di­ge in­lig­ting is: Wat maak dit tog saak of die tur­bo­le­sing ho­ër of la­er as 1 bar is, en die swaar­te­krag 0,05 of nie?

Maar dis nie al­dag dat ’n mens kan sien hoe­veel krag die en­jin ge­bruik om die sleep­kom­bi­na­sie teen ’n se­ke­re spoed aan die gang te hou nie.

Een ma­nier om die a­ë­ro­di­na­mie­se vorm van die Arteon te be­fom­faai is om ’n woon­wa te haak. Om­dat die Arteon so laag is, ver­oor­saak ’n ge­wo­ne woon­wa aan­sien­li­ke wind­weer­stand. Die weer­stand steel na­tuur­lik heel­wat van die sleep­voer­tuig se krag en ’n mens sit met min­der per­de om die wa ge­sleep te kry. Dis net hier waar die ki­lo­watt-me­ter­tjie han­dig te pas kom, want jy kan sien wat­se groot ver­skil ’n wa aan die kar se krag­ver­bruik maak.

Son­der ’n woon­wa op ’n ge­lyk snel­weg ge­bruik die Arteon teen 100 km/h al­te­sa­me 15 kW. Wan­neer jy tot 120 km/h ver­snel en die spoed hou, gee die en­jin net meer as 50% méér krag om net 20 km/h vin­ni­ger te ry, want dan is die le­sing 23 kW.

Met die woon­wa ge­haak ge­bruik die Arteon die helf­te meer krag teen die­self­de spoed. Op 100 km/h word die 15 kW op­ge­skuif tot 30 kW en teen 120 km/h moet die en­jin 48 kW uit­sit teen­oor 23 kW om spoed te hou met die wa. >

VOLKS­WA­GEN ARTEON 2.0 TDI R-LI­NE

DIE WA­RE JA­KOB. Die nood­wiel het ’n vol­groot­te vel­ling en sy bê­re­plek is on­der die boom van die laai­ruim­te.

NUUT MET ’N BIE­TJIE OUD. Die a­na­loë hor­lo­sie (links on­der) is die laas­te p­lek waar ’n re­ke­naar nog nie oor­ge­neem het in die Arteon nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.