Is daar lig in die Jur­gens-ton­nel?

Dit is in nie­mand se be­lang dat Jur­gens Ci, wat só lank die hart­klop van die Suid-A­fri­kaan­se kamp­be­dryf was, tot niet gaan nie, sê Neels van Heer­den.

Weg! Ry & Sleep - - NEELS SE STOEPTENT -

Die on­lang­se woe­lin­ge by Jur­gens Ci se fa­briek in Ga-Ran­ku­wa dreig om die na­la­ten­skap van Geert, Dirk en Rieks Jur­gens in die wiele te ry.

Die Jur­gen­se het hul­le eer­ste woon­wa – wat deur twee per­de ge­trek is – in 1938 in Ne­der­land ge­bou en in 1950 na Suid-A­fri­ka ge­ïm­mi­greer. Plaas­lik was hul­le eer­ste skep­pings brood­af­le­we­rings­wa­ens en mo­bie­le bi­bli­o­te­ke, maar teen 1952 het hul­le eer­ste woon­wa, die Bok­kie, uit hul­le fa­briek in Ger­mis­ton ge­rol.

Se­dert­dien het daar baie wa­ter in die see ge­loop en Jur­gens – of Jur­gens Ci soos die maat­skap­py la­ter sou be­kend staan – het hom met­ter­tyd ge­ves­tig as die voor­ste naam in plaas­li­ke woon­wa­krin­ge. Dit is voor­waar ’n ry­ke ge­skie­de­nis.

Maar kom ons kyk hoe loop din­ge 50 jaar la­ter...

In 2008 word Jur­gens Ci aan die Im­pe­ri­al-groep ver­koop, wat ge­meng­de wel­slae het tot hy in 2017 die maat­skap­py van die hand sit. Die nu­we ei­e­naar is ’n be­ken­de in su­per­mark­krin­ge en ei­en­doms­ont­wik­ke­ling met be­lan­ge in die woon­wa­be­dryf. As ’n kun­di­ge Im­pe­ri­al se fi­nan­si­ë­le sta­te tus­sen 2010 en 2017 be­stu­deer, is daar ’n on­der­lig­gen­de ten­dens te be­speur.

Kort-kort word verslag ge­doen oor die woon­wa­mark wat on­der groot druk ver­keer. Ek kan eg­ter nie help om te won­der wat Im­pe­ri­al ge­doen het om die mark vir woon­wa­ens te ont­wik­kel nie. Veels te min, as jy my vra.

GE­RUG­TE OOR ar­beids­pro­ble­me steek kort-kort kop uit, en ’n mens kry die i­dee pro­duk­sie­tei­kens word bloot na­ge­jaag. Klag­tes oor ge­hal­te­be­heer raak ook al­le­daags. Vak­man­ne word na be­stuurs­po­si­sies be­vor­der en fa­brieks­pro­ses­se stei­er blyk­baar weens ’n ge­brek aan vak­man­skap op die fa­brieks­vloer.

Die fa­briek ploe­ter voort en han­de­laars moet ge­reeld bont­staan om ver­brui­kers se klag­tes oor din­ge soos fa­brieks­fou­te op te los. Die erg­ste was die nuut­ste reeks Jur­gens-woon­wa­ens wat teen luuk­se pry­se maar met slor­di­ge af­wer­king op han­de­laars af­ge­dwing is.

’n Bont­pra­te­ry deur se­ni­or be­sluit­ne­mers ver­bon­de aan die fa­briek ver­oor­saak dat han­de­laars se on­te­vre­den­heid toe­neem, en ver­brui­kers is baie dui­de­lik op so­si­a­le me­dia oor hul­le grie­we. Een voor­beeld is die vrot­si­ge ver­sko­ning dat woon­wa­ens nie meer met ’n stan­daard­vol­tent toe­ge­rus word nie om­dat kam­peer­ders kwan­suis mak­li­ker en vin­ni­ger wil kamp op­slaan.

Die fa­briek kon glad nie na­vor­sing aan­bied wat dié stel­ling staaf nie; dit klink eer­der na ’n wol­le­ri­ge ver­sko­ning om ’n kos­te­be­spa­rings­maat­re­ël te pro­beer reg­ver­dig. Op ’n web­werf waar ver­brui­kers kan kla oor diens, daal Jur­gens Ci se ge­mid­del­de tel­ling tot 1,85 uit ’n moont­li­ke 5. ’n Ver­de­re aan­dui­ding van pro­ble­me in die groep is die on­ak­tie­we web­tuis­te van Ho­w­ling Moon.

IN JU­NIE VAN­JAAR is die fa­briek ty­de­lik ge­sluit en ge­rug­te oor moont­li­ke ban­krot­skap doen die ron­de. Han­de­laars kry geen kom­mu­ni­ka­sie van se­ni­or amp­te­na­re by die fa­briek nie en hul­le frus­tra­sie loop uit op die stig­ting van ’n nu­we lig­gaam vroe­ër van­jaar: Lei­su­reWor­ld.

Hier­mee sit hul­le skou­er aan die wiel om hul­le voort­be­staan te red met ’n splin­ter­nu­we sa­ke­mo­del wat on­af­hank­lik van die wel­stand en uit­set­te van Jur­gens Ci funk­si­o­neer.

Op 30 Ju­lie 2018 en 6 Sep­tem­ber 2018 word sa­ke in die Hoog­ge­regs­hof teen Jur­gens Ci aan­ge­hoor, maar teen druk­tyd was daar nog geen uit­sluit­sel oor wat daar ge­beur nie.

Dis ’n hart­seer stand van sa­ke. Dit is in nie­mand se be­lang dat hier­die maat­skap­py, wat só lank die hart­klop van die Suid-A­fri­kaan­se kamp­be­dryf was, tot niet gaan nie.

Kom ons hou styf duim vas daar is lig aan die ein­de van dié don­ker ton­nel.

Die fa­briek ploe­ter voort en han­de­laars moet ge­reeld bont­staan om ver­brui­kers se klag­tes oor din­ge soos fa­brieks­fou­te op te los.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.