Dap­per stap­per

Weg! Ry & Sleep - - KERSKOUS -

Ti­mothy Bur­dett van Bell­vil­le sê

Ek be­plan om vol­gen­de jaar in die Vis­ri­vier­ca­nyon te gaan s­tap, en dié ste­wels is pre­sies wat ek no­dig het.

Adidas ver­staan ’n ding of twee wan­neer dit kom by die maak van skoe­ne. Die Terrex AX2-stap­ste­wels is aan die sny­kant van teg­no­lo­gie – hul­le is lig en buig­saam en die slim kom­bi­na­sie van ma­te­ri­a­le sorg dat dit ter­selfer­tyd “a­sem­haal” én wa­ter­dig is. Dit bied ook goeie on­der­steu­ning om jou en­kels en is ui­ters ge­mak­lik.

Prys R1 999

Weg Ry & Sleep sê Be­spreek jou plek in die sui­de van Na­mi­bië, Ti­mothy. Jy kry ’n paar stap­ste­wels.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.