On Your Bi­ke Ge­o­lo­gi­cal Won­ders of Na­mi­bia

deur Chris en Tim W­hit­field, Tafelberg deur An­ne-Ma­rie en Mi­chel De­tay, S­truik Tra­vel & He­ri­ta­ge

Weg! - - Vooraf Kortliks -

“The Earth te­a­ches us mo­re a­bout our­sel­ves than all the books in the wor­ld.” Só word An­toi­ne de Saint-Exu­péry, skry­wer van Die klein prin­sie, aan­ge­haal op die eer­ste blad­sy van Ge­o­lo­gi­cal Won­ders of Na­mi­bia – ’n vi­su­e­le vie­ring van ons buur­land se ge­o­lo­gie.

Wat die boek ver­al in­te­res­sant maak, is dat die hoof­stuk­ke chro­no­lo­gies in­ge­deel is: Jy be­gin hier­die tyd­reis 13,8 mil­jard jaar ge­le­de toe die oer­knal plaas­ge­vind het. Daar­van­daan reis jy deur Na­mi­bië se ge­o­lo­gie­se ge­skie­de­nis tot by die 20ste eeu en leer meer oor me­te­o­rie­te (soos die Ho­ba­me­te­o­riet bui­te Groot­fon­tein), die Vis­ri­vier­ca­nyon, fos­sie­le, vul­ka­ne en na­tuur­lik die ont­staan van die Na­mibwoes­tyn.

Dis ’n toe­gank­li­ke boek met puik fo­to’s wat Na­mi­bië se ge­o­lo­gie vir e­ni­ge­mand wat be­lang stel in ons Aar­de se ont­staan, sal ont­sluit.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.