GENOMSNITTLIG KON­SUM­TION AV SOC­KER OCH SÖT­NINGS­ME­DEL

Gram per per­son och dag

Vetenskapens vag till battre halsa - - Q & A -

FAK­TA Tys­kar­na är Eu­ro­pas störs­ta soc­ker­gri­sar med en snitt­kon­sum­tion på 102,9 gram per per­son och dag.

FAK­TA Svens­ka barn får näs­tan en fjär­de­del av sin ener­gi från soc­ker. Det är fem gång­er så hög an­del som WHO re­kom­men­de­rar.

FAK­TA Cho­klad­för­sälj­ning­en i Ki­na har mer än för­dubb­lats un­der de se­nas­te tio åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.