J SOM I JO­HAN­NES­ÖRT

Vetenskapens vag till battre halsa - - Bot Eller Bluff? -

Stor­ska­li­ga stu­di­er av jo­han­nes­ört har vi­sat att ör­ten är mer ef­fek­tiv än van­li­ga an­ti-de­pres­si­va lä­ke­me­del vid de­pres­sion. Re­sul­ta­ten va­ri­e­rar dock en hel del, del­vis på grund av att in­ne­hål­let av den ak­ti­va in­gre­di­en­sen kan skil­ja med fak­tor två el­ler mer från vad som anges på flas­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.