CHISHONA CHAKANAKA

Kwayedza - - Denhe Reruzivo -

VANA vechikoro, hounoi mukana wekupota muchitumir­a mibvunzo yenyu kuKwayedza tibatsiran­e kuti Shona ireruke. Tumirai mibvunzo yenyu kuMupepeti nenhare dzinoti +263 714 200 007 kana e-mail inoti: kwayedza@zimpapers.co.zw kana patrick. shamba@zimpapers.co.zw. Taura zita rako rizere, chikoro chako, giredhi, nenzvimbo inowanikwa chikoro chako.

***

MHINDURO DZESVONDO RAPERA:

Tipe rimwe zita rinoreva zvakafanan­a neiri:

1. mwene – muridzi

2. muriwo – usavi

3. mushonga – muti

4. svuta – puta

5. gushe – munhenga

ZVAKABVA KUVAVERENG­I:

Brenda Gumindoga, Chitungwiz­a, Harare – 1. ibwe - dombo; 2. kuwa - kudonha.

Barnabas Jonga, Mbare Magaba Siya So – 1. mwene - muridzi; 2. muriwo - usavi; 3. mushonga - mutombo; 4. svuta - bhema; 5. gushe – bvere

Barnabas Jonga, Mbare Magaba Siya So –

1. ibwe - dombo; 2. kuwa - kudonha Maxwell Ngulube – 1. mwene - muridzi; 2. muriwo - usavi; 3. mushonga - mutombwe;

4. gushe - mvere.

Lawrence Tom, Waterfalls, Mainway – 1. ibwe - dombo; 2. kuwa - donha.

Daphia Gonankulaw­e, Highlands, Harare – 1. ibwe - dombo; 2. kuwa - kudonha/kupunzika.

Michael Muzembi, Masvingo – Aiva madziva ave mazambuko.

Lawrence Tom, Waterfalls Mainway –

1. mwene - muenzi; 2. muriwo - usavi; 3. mushonga - muchetura; 4. svuta - bhema;

5. gushe - manhenga

0773 202 397 – 1. muyenzi; 2. usavi; 3. muti;

4. kuputa; 5. munhenga

0778 026 412 – 1. ibwe - dombo; 2. kuwa - kudonha

Devine Saini, Mufakose 2 Secondary School, Mufakose, Harare – 1. ibwe - dombo;

2. kuwa - kudonha

0785 356 603 – 1. ibwe - dombo; 2. kuwa - kudonha

0783 920 087 – 1. ibwe - dombo; 2. kuwa - kudonha

Bridget Mutemachar­i, Grade 2 Yellow, Domboramwa­ri Primary School – 1. mwene - muridzi; 2. muriwo - usavi; 3. mushonga muti; 4. svuta - puta; 5. gushe - mvere 0777 099 541 – ibwe - dombo David Utete – 1. ibwe - dombo; 2. kuwa - punzika

Panashe Gororo paEpworth – 1. ibwe - dombo; 2. kuwa - kudonha

Junior Tafadzwa Timuri, Unit O, Chi-town – Kare haagare ari kare.

Proud Masaemura, Southlands – 1. muridzi;

2. usavi; 3. bhema - puta; 4. dengera - nhenga Emily Muzarawetu, Glenridge Primary School, Eastview – 1. muyenzi; 2. usavi; 3. muti; 4. kuputa; 5. mvere

Robbie Mapfumo, Dema, Seke – 1. muyenzi; 2. usavi; 3. muti; 4. kuputa; 5. munhenga

Panashe Gororo, Form 2, Oxford Internatio­nal College, Epworth – 1. muridzi; 2. usavi;

3. mugomboti; 4. inwa; 5. derere Cleophas Kuselima – 1. Ibwe - dombo; 2. kuwa - kubva (kudonha);

Pfachapfac­ha, Karoi – 1. ibwe - dombo; 2. kuwa - kudonha

B. Random, Norton – 1. dombo; 2. kudonha 0774 220 558 – dombo; kuwa - kudonha

***

Gabriel Karikoga – Tsumo inoti chawawana idya nehama mutorwa ane hanganwa inotidzidz­isei isu vana vechikoro? (Vamwe vana vechikoro batsirai Gabriel)

***

ZVEKUITA SVONDO RINO:

Tipe rimwe zita rinoreva zvakafanan­a neiri:

1. derere –

2. hwanda –

3. gudo –

4. vise –

5. mhondoro – ***

Onai mhinduro svondo rinouya.

. Tumira mhinduro panhare dzinoti 0714 200 007.

Mhinduro svondo rinouya. . Tumirai mhinduro panhare dzinoti: 0714 200 007

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.