Chenjedzo pamusoro pemalignant melanoma

Kwayedza - - Nhau Dzemuno - Dr Blessing Zambuko

GOGO Blandina Dete (harizi zita ravo chairo) ndimbuya vanozikanwa zvikuru avo vashanda vasina kana chavakapfeka mutsoka dzavo muminda yavo kwehupenyu hwavo hwose.

Rimwe zuva vanoona kuzvimba nechepahudyu yavo yekuruboshwe asi havaite hanya nazvo.

Kwapera masvondo mashoma-shoma vanhu vemubhuku ravo rose vakave nekuchema kukuru sezvo Gogo vakashaya apo vaive varere.

Vakafa nekuda kwechirwere chegomarara chinonzi malignant melanoma. Malignant melanoma imhando yegomarara iyo masero ayo anobva kumelanocytes ayo anopa ganda redu ruvara rwebrown.

Mhando yegomarara iyi inobata zvikuru kuvanhu vakadai semasope uye inokonzerwa nekukuvadzwa kunoitwa ganda nekupisa kwezuva.

Malignant melanoma inowanikwa zvakare kuvanhu vatema sezvakaitika kuna Gogo, asi kazhinji hainei nekukuvadzwa kweganda nezuva asi kuti inenge yakahwanda munzvimbo dzinosanganisira kumicheto wemuromo uye nemboni yeziso.

Pane imwe mhando yegomarara iri inowanikwa muvanhu vatema inonzi acral lentiginous malignant melanoma iyo inoita mutsoka, mumaoko pamwe nepasi penzara.

Mhando yegomarara iyi inopararira nemuviri wose nekukasika.

Tariro yose haina kuraswa, zvisinei nekuda kwekuti melanoma inokwanisa kuonekwa ichangotanga.

Munhu anokwanisa kuongo- rorwa nachiremba anoona nezveganda. Panogona kubviswa chimwe chidimbu chenyama chidiki-diki panzvimbo inenge iine chirwere ichi icho chinozoongororwa kuti denda iri rizivikanwe mamiriro aro pamwe nekurapwa.

Munhu wose wose anokwanisa kuzvidzivirira kubatwa nemelanoma nekurega kuenda panze uye kupiswa nezuva zvakanyanya.

Vanhu vanogara munzvimbo dzinopisa zuva zvikuru vanofanira kupfeka nguwani pamwe nekuvhara ganda remuviri wavo nepose pavanokwanisa.

Zvakakoshawo kuti munhu agare achiongororwa nachiremba wake kuitira kana kana akabatwa nechirwere ichi chigorapwa chichangotanga.

Chiziviso: Ruzivo ruri muchinyorwa chino harureve kuti runofanira kutsiva mazano anokwanisa kupihwa nachiremba akadzidzira basa pamusoro pekuongororwa nekurapwa. Ruzivo urwu ruripo chete kuti vanhu vangove nezvavanoziva.

Zviri pamusoro pemunyori: Dr Blessing Zambuko ndiconsultant pathologist kuLancet Clinical Laboratories

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.