YAMBIRO PAMUSORO PETISHAM WARIDZANE

Kwayedza - - Tishamwari­dzane -

CHIRONGWA chino ndeche vanhu vari pachokwadi avo vari kutsvaga shamwari (penpals) pamwe neavo vari kutsvaga wekurooran­a naye. Naizvozvo vose vanotumira maSMS avo kuchirongw­a chino ngavave vanhu vari pachokwadi uye voshandisa nhamba dzenharemb­ozha dzavo chaidzo. Hachipo kuparadza dzimba dzevanhu nokudaro avo vakawanikw­a nevakaroor­a havakurudz­irwe kunyorera kuchirongw­a ichi. — MUPEPETI.

Newspapers in English

Newspapers from Zimbabwe

© PressReader. All rights reserved.