Vecernji list - Hrvatska - Ekran : 2018-11-30

Sadrzaj : 6 : 6

Sadrzaj

6 Hush, hush... NOVIOD5. REALITYDO8.PROSINCA RTL-a SHOWSVJETSKI U PRIZNATI KOJEM CHEFOVI POBJEDNIČKI U PARADVETSKOJ MOŽE OSVOJITIBAJCIU I 100 TISUĆAZAGREBU KUNA NANAJMOĆNIJITLC-u ČOVJEK DokumentaracSjajnadokumentarna ‘Hitna pomoć’serijao papiprati iduće rad hitnesrijedei dajepremijerno novi uvid unanjihovHTV1 rad NoviZagrebRTL-WinterovrealityFairytale show,adventskaizraelskejebajkaproduk-koja cijskeseod5.kućedo8.Doriprosinca Media, nastao2018.održavaprema licencijiuHaliV showaTehničkog“PowermuzejaCouple”u pomoćiZagrebućeispajanatjecate-ononajljimabolje daizsvijetadoznajuluksuza jesu li uilijepihpravustvari.ijesuliSelekcija spremniodčetirisve datirazličitazaljubav!vr“hunskaPower kuharaCouple”zastavljačetiri paroveposebneu večeri,zabavnejednaizazo-je veod ubajkovitihkojimaćepričaseboljekoje upoznati,pričaFairYtale.aponekadGosti moždasajmamoćiiposvađati,ćesvečetiri no na krajuvečerićeuživatiimsudjelovanjeuspecijaulitetimashowukojebitiiskustvopripremaju koječetirićepoznatapobjednicimaisvjetski donijetipriznatadochefa.100 tisućaPrvije kunanarasporeduzakojisuKrešise sami izborili.mirMudronjaNaime,i njegov svaki paruigraninapočetkutimizrestorana showa dobivaFeštanaodređeniotokuŽutu. novčani iznosDanposlijeinjimeorganizatori se kladi uponosnoraznim izazovima,ističupriprea točnimmuspecijalitetaokladamapod iznos sekuharskommožeuvećatipalicom i do 100 tisućaDineGalvagna,kuna.Akojednog par na krajuodnajboljihshowakuharapobijedi,u sHrvatskoj,timnovcimaaišire.odlaziZatim kući.gostujeSvirestorankojimisleMatda mogusunoki“sunovčiti”MalogLošinjasvoju s ljubavnukuharomvezuSašomjerPribidobro poznajučevićem,svojegavelikopartne-finale ra/jeuzicunajboljumogusesvjetsku prijaviti www.kuharicurtl.hr/Anuprijave.Roš. HTV 1 28. studenoga u 20.05 Dokumentarnasatiprikazujesjajnuserijadoku“Hitna pomoć”mentarnupratiserijubolničare“Mijenjamo bolnicesvijet:WestPapa,Midlandsnajmoćniji tijekom nizačovjekhitnihupovijesti”. poziva. Serija nudi sasvimOriginalnanoviCNN-uvidovaunjihovdorad: odkumentarnakritičnihodlukaserija uu šest pozivnomnastavkacentruobrađujeotome povijest komu je potrebnajedneodnajpoštovanijih pomoć, do ekipa na terenupolitičkihkojefiguraspašavajunasviježivote Dokumentarnutu–pape.Svakaserijuepizoda „Hitna pomoć”istražujemožetedrugovremensko gledati od utorkarazdoblje,4.prosincaapripovjedaču21satje na TLCLiamkanalu.Neeson. TV STRUČNJACI OBILJEŽILI SVJETSKI DAN TELEVIZIJE IVONA HEMEN NOVA JE VODITELJICA SPORTSKIH VIJESTI priopćenju Egtae, Udruženja Naime,televizijskihnjeziniradijskihmlađibratmarkeveliki jetinškihsportskikuća,znalacEBU-paaijeACT-uznjegaa. punoTema učila,22.izdanjaakažeove–upravoglobalne je ljubavproslavepremajestkvalitetansportuipresudilasadržaj. jerNevjerojatnabezosobnekvalitetastrastitotelevibi bilo pukozijskihobavljanjeprogramaposla.odražava–Najvišeseu volimčinjenicinogometdaovajidokazanikošarku. Čestomedij samima neprijeporninasportskimkapacitetdogađanjimada izabavlja,izvanradnognadahnjujevremena,iinformira meni sugledateljetakvidanidiljemblagdan.svihplatformi. Upravo je toSvakičar Hrvat,ovoga posla,uprosjeku,imaš oveprilikuje otićigodinenatelevizijumjestakojegledaoinače4 nesatabii imao16minutaprilikednevno,posjetitianajgledaniji – ističe je Ivona. program Nove TV. U cijelom svijetu 21. studenoga Ivonaslavio HemenseSvjetskivoditeljskodantelevizije’. je pojačanjeTelevizijskiu stručnjaciRTLsportu.diljem Dosad smosvijetaIvanuobilježiligledalisu utajreporterskojdan ulozi,kakobia naskakopodsjetilijebilopriprematinatoda sejeTV,zanovuusmisluulogu,pojmaIvona„Total kaže: –Video“,Bilojemnogojakouzbudljivo.višeodlinearIpak jenogtogledanja.nekanovaKaosfera,dioaligodišnje nikada nisaminicijativeimalaUN-tremuatelevizijsketakoda jojsu nikućesadadiljemnemasvijetamjesta.emitirale Ivona je novinarskuspotod30sekundikarijerunanasvim RTL-u počelasvojim platformama.kaoweb-novinarkaUlaganja u nakontelevizijskečega programejepostala udiosvijetu sportskebližeseiznosuredakcije.od140Usportmilijarje zaljubljenadadolara,stojijoš oduslužbenom malih nogu. NATIONALNAGRANICI GEOGRAPHIC Dokumentarac M. PalinaGlumicao SjevernojSara Morer Koreji novo je lice u popularnoj seriji Michael Palin, legendarni član MonthyGlumicaPytonaSaraMoreriTV ekipanovo je boravililiceupopularnojsuuSjevernojseriji Nove Koreji. MichaelTV“Nagranici”.jeposjetioNjuzname-gledanitostimood ovogilokacijetjednaoveuzemljeulozi kojeoštresunačelnicerijetkividjeli.Željke.ŠtoSara se točnojeotkriladogađadaje izaatmosfera zavjese kojanasetujegodinamaodličnateodvajaladodaje: stanovništvo“Velikijecast,i skulturunekim S.sam Koreje,sekolegamagledateljiimalaćeprilike vidjeti uranijedokumentarcususresti,a s“Sjevernanekimaod Koreja:njihsurađujemPutovanjeprviMichaelaput.Tuje Palina”,jošidivnačijiekipaseprviizadiokamera emitira 6.takoprosincadadobrogu22 društvasatana Nati-ne onalnedostaje.” Geographicu. Kultni Mudhoney ponovno u Zagrebu The Dead Daisies sviraju u Boogaloou Grad svetog Nikole sprema iznenađenja za najmlađe ‘Mozak i nadmudrivanje’ na Doma TV Grupa The Dead Daisies održat će koncertDomaTVunedjeljomzagrebačkomod2.klubuprosincaBoogaloou14.15sati11.prosinca.donositrećuČlanovisezonubenda nekipopularnesuod najvećihtelevizijskeglazbenika serije “Mozaknasvijetu,inadmudrivanje”,ačinegaDavidkojaLowy, potiče gledateljeDoughAldrich,daseJohnuključeCorabi,uvizualne,Marco slušneMendozaidrugeiDeenkognitivneCastronovo,eksperi-koji mentesusviraliili mozgalice,ubendovimakojeWhitesnake, naglašavajuJourney,temuThinpojedinačneLizzyiMötleyepizode.Crüe. Pioniri grunge pokreta Mudhoney Gradslavesvetog30godinaNikolekarijere.smjestioTimsese upovodomhoteluArcadianalazei natamovelikojće5.svjeti 6. prosincaskojturnejiod koja16doih20trećisatiputugostitidovodi svetoguZagreb,Nikoluusubotuibrojne24.mališane.studenoga, DjecauzagrebačkućesefotografiratiMočvaru,usakojojsvetimće Nikolompredstavitiisudjelovatipresjektridesetogou edukativnomdišnjegprogramu,djelovanjaaiznenaditinovistudijski će ih i brojnaalbum poznata“DigitalGarbage”. lica. PETAK // 30. 11. 2018. PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.