Pásala! : 2019-06-20

INTERNACIO­NAL : 2 : 2

INTERNACIO­NAL

INTERNACIO­NAL COPA ORO Jueves 29 de agosto de 2013 4 FUTBOL Jueves 20 de junio de 2019 2019 3-1 1-0 U T A O O T U A U T A O O T U A U T A O O T U A 2-0 UU TT U OO T A S S O S MMEEXXICIC­OO MMEEXXICIC­OO AA MEXICO MIN. 54 OO TT O U AAAA U T A U T A T U U T O O T U U T T U 3-1 0-3 MIN. 40 MÉXICO CANADÁ MIN. 77 CUBA MARTINICA

© PressReader. All rights reserved.