Otago Daily Times : 2020-10-19

SPORT : 19 : 19

SPORT

SPORT 19 Otago Daily Times Monday, October 19, 2020 @ The scores Kolora Lomani 2, Monica Tagoai tries; Thamsyn Newton 3 con, pen 2 Meg Breen, Teilah Ferguson, Kiana Wereta tries; Rosie Kelly con. Halftime: 14­12.