Liwayway : 2020-10-16

LATHALAIN : 30 : 28

LATHALAIN

SULYAP SA BUHAY NG ISANG SENIOR CITIZEN SA PANAHON NG COVID-19 LATHALAIN (Mga larawang kuha ni Wilson Fernandez) 28 • Oktubre 16 -31, 2020 •

© PressReader. All rights reserved.