Express : 2019-07-12

VODEĆI DOBAVLJAČI TRAVE : 28 : 28

VODEĆI DOBAVLJAČI TRAVE

Jedna na prvi pogled posve obična (i normalna) vijest kako biskup Mate Uzinić (inače, jedan od normalniji­h katoličkih biskupa u Hrvatskoj) pokreće Ljetnu školu teologije u Dubrovniku uzburkala je katoličke duhove. Konzervati­vnoj struji, koja smisao svoje egzistenci­je vidi u neprestani­m rovovskim borbama i crno-bijeloj slici svijeta, zasmetalo je, između ostalog, što će na Ljetnoj školi govoriti i Tina Beattie, profesoric­a Katoličkih studija na Sveučilišt­u Roehampton u Londonu. Jedan od onih kojima je na poseban način zasmetalo što će se ovo ljeto u Dubrovniku voditi produktivn­e rasprave jest mostarski S MARGINE Piše: DALIBOR MILAS teolog i doktorand na Karl-Franzens-Universitä­ta u Grazu PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.