Express : 2019-07-12

VODEĆI DOBAVLJAČI TRAVE : 35 : 35

VODEĆI DOBAVLJAČI TRAVE

dluku u roku dva tjedna? Oni kažu: ‘Uredili smo sustav i sve pojednosta­vili’ Razgovaral­a: Nisam član niti jedne stranke i ne brinem se tko će me naslijedit­i jer ova efikasna ekipa radi 15 godina. U njoj je 20 diplomiran­ih pravnika, zaposlenih, kako se kaže, ‘bez veze’ ANAMARIJA BURAZER 35 | Ekskluziv | EXPRESS petak, 12. srpnja 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.