Express : 2019-07-12

VODEĆI DOBAVLJAČI TRAVE : 47 : 47

VODEĆI DOBAVLJAČI TRAVE

a svojeg doba koji su promišljal­i postojanje izvanzemal­jske inteligenc­ije slične ljudskoj I ples i koreografi­ja su moj život. Ne mogu se zamisliti bez plesa u bilo kojoj od svojih ekspresija, kaže Smekalov dvojica razilazili u mišljenju interpreta­cije romana, a i svađali su se dok je trajalo snimanje. Svaki je vukao na svoju stranu. Dok je Lem smatrao da kraj knjige daje naznake da Kelvin očekuje pronalazak nečeg nevjerojat­nog u svemiru, Tarkovski 47 | Magazin | EXPRESS petak, 12. srpnja 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.