New Straits Times : 2019-11-11

KLASSIFIED­S : 25 : C25

KLASSIFIED­S

MONDAY, 1klassifie­ds C25 NOVEMBER 11, 2019 NST General Classified­s Notices Health/Beauty Care Home Electrical/ Appliances 043 050 Liquor License Liquor License Legal Legal Legal Legal 221 221 222 222 222 222 !ULIK KENCANA TRADITIONA­L NOTICE APPLICATIO­N FOR LICENCE TO SELL LIQUOR DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: JA-29NCC-564-03/2019 Massage Malay 6A Jln SS14/1A S. Jaya. Ross Jazz Qaseh Myra Syakilla 016-6916118 (01489437-X) DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUA­N, MALAYSIA NO. GUAMAN SIVIL. WA-23CY-48-09/2019 Berkenaan : TAN HONG SENG (NO. K/P : 870709-01-5701) …Penghutang Penghakima­n CITIBANK BERHAD …Pemiutang Penghakima­n NOTIS 1. ECOLAB PTE LTD NO. UEN: 197200833G) CRYON ANTHONY SOYZA NO. PASPORT. A33343131) SEW NYIT TONG NO. PASPORT: E5463317A) ONG AH KUEI @ ONG KIM 520509-10-5593 VILLAGE GROCER (BANGSAR) SDN. BHD. (1047864-H) It is hereby notified that, I I/C. No: name of Ex-parte : AROMA MASSAGE MAN by Man (710806-02-5685) + Promotion + Profession­al. 24 hrs. Tel: Mr. Justin 011-11975128 (Cheras, K. Lumpur) 2. TOO trading under the trade TAN HONG SENG NO 29 SUNGAI MERLONG RENGIT, 83100 JOHOR ADALAH DIBERI NOTIS Kepada: 3. … PLAINTIF-PLAINTIF has applied to the Chairman, Excise Licensing Board, District of Petaling, No: 1, Persiaran Atmosfera, Sek. U5, 40150 Shah Alam, Selangor for the sale of liquor, type at AUTOMATIC DOOR, AUTO gate, barrier gate, cctv, alarm. Install & repair services. 03-56378818, 012-3669037 FB: securelink­aa DAN bahawa satu Petisyen Pemiutang telah dikeluarka­n terhadap kamu oleh CITIBANK BERHAD yang beralamat di Level 19, Menara Citibank, No. 165, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah perintahka­n bahawa Petisyen Pemiutang tersebut disampaika­n ke atas kamu dengan menampalka­n satu salinan tersebut bersama dengan satu salinan Perintah ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi di Johor Bahru dan juga pada satu bahagian yang jelas kelihatan di alamat yang dikenali sebagai di No. 29, Sungai Merlong, 83100 Rengit, Johor iaitu alamat terakhir yang diketahui bagi kamu dan bahawa satu Notis diiklankan dalam mana-mana satu keluaran akhbar harian “The New Straits Times” bahawa penampalan dan pengiklana­n dan/atau serahan tersebut adalah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup Petisyen Pemiutang ke atas kamu atas penamatan tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n bahawa kos permohonan ini dijadikan kos dalam kausa. YAP ENG SIONG NO. K/P. 840620-01-6313) …DEFENDAN PROFESSION­AL MASSAGE FOR RETAIL LOT LG 1.19 & LG 1.20, IPC SHOPPING CENTRE, NO. 2, JALAN PJU 7/2, MUTIARA DAMANSARA, 47810 PETALING JAYA. NOTIS man by man (890301-03-6259) at Bdr Sri Permaisuri, Cheras KL. Tel: Firas 011-1420 6173 Kepada : Yang Beralamat Di:- YAP ENG SIONG (NO. K/P: 840620-01-6313) Any objection from the public should be forwarded to the said Board at the above address. Home Renovation /Services 42-10 D City Tower Apartment Jalan Alor, Bukit Bintang 50200 Kuala Lumpur Dan/Atau DAN SELANJUTNY­A ADALAH DIPERINTAH­KAN 051 THREE NASUTION TRADITIONA­L Massage. Scrub and Sauna in Setapak. Contact: Zie 016-6293855 (002263899-U) DAN AKHIRNYA DIPERINTAH­KAN YAP ENG SIONG (NO. K/P: 840620-01-6313) NOTICE APPLICATIO­N FOR LICENCE TO SELL LIQUOR DAN SELANJUTNY­A ADALAH DIBERI NOTIS bahawa Petisyen Pemiutang akan dibicaraka­n di Mahkamah Tinggi Johor Bahru pada pada pukul di mana pada hari itu kamu dikehendak­i hadir, dan jika sekiranya kamu tidak hadir, Mahkamah boleh memberi suatu Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu dengan ketiadaan kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. No. 9, Jalan Impian Gemilang 2 43000 Kajang Selangor 19 November 2019 9.00 pagi TRADIOTION­AL MASSAGE. AROMA NOTIS IKLAN Damansara Perdana. Jln PJU 8/1. Fammy (85021412-5564). Tel: 014-3423190 AMBIL PERHATIAN bahawa suatu Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur oleh Plantif-Plantif, Ecolab Pte Ltd, Cryon Anthony Soyza dan Sew Nyit Tong Plantif-Plantif dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Writ Saman dan Penyataan Tuntutan bertarikh 24.9.2019 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan Perintah Untuk Penyampaia­n Ganti dan Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan dialamat terakhir kamu yang diketahui oleh Plaintif-Plantif iaitu di 42-10 D City Tower Apartment, Jalan Alor, Bukit Bintang 50200 Kuala Lumpur dan/atau No. 9, Jalan Impian Gemilang 243000 Kajang Selangor dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan berbahasa Inggeris, New Strait Times, dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. bahawa Writ Saman dan Penyataan Tuntutan tersebut untuk Pengurusan Kes pada 29 November 2019 jam 9.00 pagi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan kamu dikehendak­i hadir di Mahkamah Tinggi Kuala lumpur pada tarikh dan waktu yang ditetapkan dan jika kamu ingkar hadir sedemikian, Penghakima­n akan direkodkan sebagaiman­a yang difikirkan adil dan sesuai manfaat oleh Mahkamah terhadap kamu. Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. Bertarikh pada 08 November 2019. ……………… t.t ……………… Penolong Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Notis ini difailkan oleh Tetuan Kevin & Co peguamcara bagi Plaintif-Plaintif yang beralamat di 16-3A, Menara 1 Mont Kiara, No. 1 Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur. |Tel: 03-2333 9229 | Faks: 03-6419 3321 (Ruj: KC/LT.ECOLAB.190126) ONG AH KUEI @ ONG KIM 520509-10-5593 VILLAGE GROCER (BANGSAR) SDN. BHD. (1047864-H) It is hereby notified that, I I/C. No: trade name of TOO trading under the Bertarikh 4 November 2019. ..................... t.t ........................ Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Johor Bahru Notis ini difailkan oleh Tetuan Soon Gan Dion & Partners, peguamcara bagi pemiutang penghakima­n tersebut diatas yang mempunyai alamat penyampaia­nnya di Suite Mezzanine Floor, No. 73, Jalan SS21/1A, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor. (Ruj: UPL/CT 190000770 A) has applied to the Chairman, Excise Licensing Board, District of Petaling, No: 1, Persiaran Atmosfera, Sek. U5, 40150 Shah Alam, Selangor for the sale of liquor, type at TRADITIONA­L MASSAGE (75120708-59-1901), AUTOGATE REPAIR SERVICES Male/ Female, Location: Prima Selayang. Yani: 011-27020461 System Autogate High quality with only RM1299! Since 1996. EE Automation 03-8062 5891 PUBLIC HOUSE CLASS 1 LOT LG 1.19 & LG 1.20, IPC SHOPPING CENTRE, NO. 2, JALAN PJU 7/2, MUTIARA DAMANSARA, 47810 PETALING JAYA. Tel: 03-7725 2168 Faks: 03-7725 2445 SILA AMBIL PERHATIAN TRADITIONA­L MASSAGE FOR Any objection from the public should be forwarded to the said Board at the above address. Male / Female. Location Pandan Cahaya, Ampang (9009230165­82) Call: Leny 017-3536760 Legal Legal 222 222 NOTICE DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA KEBANKRAPA­N NO.: BA-29NCC-7429-12/2018 TRADITIONA­L MASSAGE FOR APPLICATIO­N FOR LICENSE TO SELL LIQUOR Male/ Female, (940122-10-5768) Rista Hani, Jalan Perdana 2, Kepong. 017-6260549 (Nia) BER : KANNAN A/L NANDHAGOPA­L KAVANDAR [NO. KP: 850513-10-6363] ...PENGHUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE : MALAYAN BANKING BERHAD (NO. SYARIKAT : 3813-K) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS IKLAN BALRAJ SINGH PANNU A/L 771129-14-5135 ELEMENTS KL SDN. BHD. 2016010167­62 (1187693-K) It is hereby notified that I/C No: trade name of GAJJAN SINGH CABIN HOME PROMOTION trading under the Prefab-House, Cabin Office, Toilet, Guard House, Store. 012-404 0332 Website: www.gsprefab.com TRADITIONA­L MASSAGE. MALE/ intend to apply to the Chairman, Excise Licensing Board, Federal Territory of Kuala Lumpur, c/o Licensing and Petty Trader Management Department, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Level 4, 5 and 9, DBKL Tower 2, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur for the sale of Liquor, Type at Kepada: - female, at Pandan Indah. Pls call : 012-3169472 Ayu (741128-115068) KANNAN A/L NANDHAGOPA­L KAVANDAR NO. 24G, JALAN 29, SELAYANG BARU, 68000 BATU CAVES SELANGOR AMBIL PERHATIAN Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam BANKING BERHAD bahawa suatu Petisyen Pemiutang telah dikeluarka­n oleh beralamat di alamat Bahagian Pencegahan & Pemulihan Pinjaman Pengurusan Aset Kualiti,Level 3, No. 11, Jalan 51A/222, 46100 Petaling Jaya, Selangor dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang yang bertarikh melalui Perintah bertarikh 23/10/2019 disampaika­n kepada kamu melalui penyampaia­n ganti iaitu dengan penampalan sesalinan Petisyen Pemiutang bertarikh berserta sesalinan Perintah bertarikh di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Shah Alam dan penampalan di alamat terakhir iaitu di MALAYAN terhadap kamu di PUBLIC HOUSE CLASS 1 UNIT H-G-11, TREC, JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR. Legal Legal 222 222 Articles For Sale LEAKING EXPERT 30YRS 044 exp, 2500 clients, roof, concrete, wall, free inspection. Tel: 019-388 6383 Bina Pasifik S/B (1016395-V) 15/08/2019 Any objection from the public should be forwarded to the said Board at the above address. 15/08/2019 23/10/2019 IN THE HIGH COURT OF MALAYA AT KUALA LUMPUR AT THE FEDERAL TERRITORY, MALAYSIA COMPANIES WINDING-UP NO. WA-28NCC-989-09/2019 NO. 24G, JALAN 29, SELAYANG BARU, 68000 BATU CAVES, SELANGOR DARUL EHSAN dan melalui pengiklana­n di akhbar tempatan “New Straits Times”dan cara penyampaia­n Petisyen Pemiutang tersebut adalah dianggap penyampaia­n yang sempurna dan memadai ke atas kamu tujuh (7) hari daripada tarikh pengiklana­n dan penampalan, mana-mana terakhir. bahawa Petisyen Pemiutang ini akan dibicaraka­n di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam, Tingkat 3, Sayap Kiri, Bahagian Kebangkara­pan pada pada pukul di mana pada hari itu kamu dikehendak­i hadir di Mahkamah dan jika kamu gagal menghadiri Mahkamah maka suatu perintah penerimaan dan perintah penghukuma­n akan dibuat terhadap kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu dengan memohon kepada Mahkamah ini. NOTICE In the matter of Section 465(1)(e) and 466(1)(a) of the Companies Act, 2016 AND In the matter of MUDA BERJAYA SDN. BHD. (Company No. 762013-V) BETWEEN APPLICATIO­N FOR LICENSE TO SELL LIQUOR AMBIL PERHATIAN 28 November 2019 9.00 PAGI ITIK TELUR BERAT 1kg/1.5kg. Sudah besar 50 hari. Hampir bertelur. Harga murah RM6 seekor. Tel:012-3117121 LAI KIK FOO It is hereby notified that, I I/C No: trading under the trade name of 700115-10-6399 SMART DOMINATE INTERNATIO­NAL SDN. BHD. 2013010068­73 (1036713-V) PP CHIN HIN SDN. BHD. (Company No.: 334885-H) has applied to the Chairman, Excise Licensing Board, District of Petaling, No.1, Persiaran Atmosfera, Sek. U5, 40150 Shah Alam, Selangor for the sale of liquor, type at Bertarikh pada 23 Oktober, 2019 ...PETITIONER t.t ……………………………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam ini telah difailkan oleh Tetuan Dass Jainab & Associates, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang dinamakan diatas yang beralamat di Wisma Mariamah, No. 14, Jalan 65C, Off Jalan Pahang Barat, Pekeliling Business Centre, 53000 Kuala Lumpur. AND YAP LEE, WE supply wrought iron, staircase, aluminium composite, awning, polycarbon­ate Promo RM13.90. Tel: 012-2515529 MUDA BERJAYA SDN. BHD. (Company No.: 762013-V) ...RESPONDENT ADVERTISEM­ENT OF PETITION NOTICE PUBLIC HOUSE CLASS 1 1ST FLOOR@ THE CLUB EMPIRE RESIDENCE, JALAN PJU 8/1, DAMANSARA PERDANA, 47820 PETALING JAYA, SELANGOR D.E. Notis Iklan is hereby given that a petition for the winding-up of the above-named company by the High Court was, on the 25th day of September 2019, presented by PP Chin Hin Sdn. Bhd. And that the said petition is directed to be heard before the Court sitting at Kuala Lumpur at on the and any creditor or contributo­ry of the said company desiring to support or oppose the making of an order on the said petition may appear at the time of hearing by himself or his counsel for that purpose; and a copy of the petition will be furnished to any creditor or contributo­ry of the said company requiring the same by the undersigne­d on payment of the regulated charge for the same. The Petitioner’s address is A-1-9, Pusat Perdaganga­n Kuchai, No. 2, Jalan 1/127, Off Jalan Kuchai Lama, 58200 Kuala Lumpur. The Petitioner’s solicitor is address for service is at Any objection from the public should be forwarded to the said Board at the above address. [Tel No: 03-40234645 / Fax No: 03-40241422 ] [Ruj : SP/31883/MBB-49(2)/KNK/BL(BN)/0918 IZ] Business Opportunit­ies 085 MEMBELI TONER/INK KOSONG 7th day 9.00 a.m. NOTICE APPLICATIO­N FOR LICENSE TO SELL LIQUOR Harga Tinggi Canon 811 Rm15 Canon CL741 Rm15 Canon CL98 RM14 Canon 745 Rm13 Canon 746 Rm14 Hp Cf266a Rm15. Whatsapp 016-2776635 Mr Din Legal Legal 222 222 of January 2020; It is hereby notified that I/C No: trading under the trade name of YAP WOEI WEN BUSINESS BOOTH AT Bazaar Pulau Pinang (Penang Bazaar) for rent. Interested contact Mr Loo 017-4733253 820624-14-6395 VANGUARD CREATIONS SDN BHD (1329899-A) DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAN DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. NA-29NCC-292-04/2019 intend to apply to the Chairman, Excise Licensing Board, Federal Territory of Kuala Lumpur, c/o Licensing and Petty Trader Management Department, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Level 4, 5 and 9, DBKL Tower 2, Jalan Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur for the sale of Liquor, Type at SYAHRUL IDZHAM BIN AHMAD FAUZI PER : (NO. K/P: 831006-14-6359) PENGHUTANG PENGHAKIMA­N Home Furniture/ Furnishing AAS FREIGHT SDN BHD 049 EX-PARTE : (NO. SYARIKAT: 625968-T) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS (Dalam perkara Petisyen Pemiutang yang difailkan pada 28.6.2019) Kepada: PUBLIC HOUSE CLASS 1 LOT 2, LORONG PANGGUNG, 50000 KUALA LUMPUR. 089 Leasing/Loans SYAHRUL IDZHAM BIN AHMAD FAUZI (NO. K/P: 831006-14-6359) Messrs. Teh & Lee A-3-3 & A-3-4, Northpoint Offices, Mid Valley City, No. 1 Medan Syed Putra Utara, 59200 Kuala Lumpur. whose No. 92, Lorong Timur 2/3B, Timur @ Enstek, 71760 Bandar Baru Enstek, Negeri Sembilan. bahawa suatu Petisyen Pemiutang telah dikemukaka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Seremban oleh AAS FREIGHT SDN BHD (No. Syarikat: 625968-T) beralamat di No. 20, Jalan Timur 6/1A, Timur @ Enstek, 71760 Bandar Enstek, Negeri Sembilan dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan Perintah penyampaia­n ganti dan Petisyen Pemiutang ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Seremban dan menampalka­n di bahagian mudah di lihat di alamat terakhir kamu yang diketahui di No. 92, Lorong Timur 2/3B, Timur @ Enstek,71760 Bandar Baru Enstek, Negeri Sembilan dan dengan mengiklank­an satu Notis di dalam isu akhbar harian berbahasa Inggeris iaitu New Straits Times hendaklah disifatkan sebagai penyampaia­n yang sempurna dan cukup ke atas Penghutang Penghakima­n empat belas (14) hari selepas tarikh akhir penyampaia­n tersebut dan kos permohonan ini hendaklah menjadi kos dalam kausa. bahawa Petisyen Pemiutang ini akan di dengar di hadapan Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Malaya, Seremban pada dan kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan sekiranya kamu gagal hadir, Mahkamah boleh memasukkan perintah kebankrapa­n ke atas kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah ini. Any objection from the public should be forwarded to the said Board at the above address. REFINANCE GRANT MOTORCYCLE AMBIL PERHATIAN Angsana Aktif Motor Sdn Bhd (649520-V) 41 Jalan Genting Klang KL. Tel: 03-6732 1831 ……..…….t.t…… ...... …… Messrs. Teh & Lee Solicitors for the Petitioner Any person who intends to appear on the hearing of the said petition must serve on or send by post to the abovenamed notice in writing of his intention so to do. The notice must state the name and address of the person, or, if a firm, the name and address of the firm, and must be signed by the person or firm, or his or their solicitor (if any) and must be served, or, if posted, must be sent by post in sufficient time to reach the above-named not later than twelve o’clock noon of the This Advertisem­ent of Petition is filed by Messrs. Teh & Lee, solicitors for the Petitioner whose address for service is at A-3-3 & A-3-4, Northpoint Offices, Mid Valley City, No. 1, Medan Syed Putra Utara, 59200 Kuala Lumpur. [Tel: 03-2283 2800 Fax: 03-2283 2500] [Ref: PCHSB/AEL/CCY/2424/19/LIT] HIASAN REZEKI. KITCHEN Note- NOTICE Cabinet,Wardrobe,Timber Flooring / Curtain, Plaster ceiling Off-Partition. Hj Zaini/ Wong 019-336 4390 APPLICATIO­N FOR LICENSE TO SELL LIQUOR Messrs Teh & Lee, It notified that I/C NO: under the trade name of ANBULAGAN A/L 890603-10-5037 ONE ELEVEN SUCCESS SPEED MART (2019032454­38 (SA0527750-A) is hereby SUBRAMANIA­M trading DAN AMBIL PERHATIAN 26 November 2019 jam 9.00 pagi has applied to the Chairman, Excise Licensing Board, Gombak District, Selangor, Bangunan Sultan Sulaiman, Persiaran Pegawai Bandar Baru Selayang, 68100 Batu Caves, Type at 6th day of January 2020. Bertarikh pada 3 Oktober 2019 t/t .. ……………………………… . Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Seremban ini difailkan oleh Tetuan Dhyan & Co, Peguamcara Pemiutang Penghakima­n yang dinamakan di atas, yang mempunyai penyampaia­n di J-8-12, Tingkat 8, Block J, Solaris Mont Kiara, Jalan Solaris, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur. Tel : 03-6203 0978; Faks: 03-6203 0687; [Ruj: DS/L/11178(32)/AAS/SRCL] RETAIL NO 17 GF KOMPLEK PERNIAGAAN SELAYANG POINT, JALAN SP 1, 68100 BATU CAVES, SELANGOR DARUL EHSAN. REFINANCIN­G- MOTOR, CARS, Vans. Shun Ho Motor, 17 Jln 2A/27A Wangsa Maju. Opp. AEON. 03-4142 4344 / 55. Easy approval. KITCHEN CABINET CHEAPEST in KL. Top RM80 Bottom RM90 ABS & 5G model available. Free quotation & design. Tel: 016-384 6886 David NOTIS Any objection from the public should be forwarded to the said Board at the above address.