New Straits Times : 2019-11-11

KLASSIFIED­S : 61 : C27

KLASSIFIED­S

MONDAY, 1klassifie­ds C27 NOVEMBER 11, 2019 NST Legal Legal Legal Legal Legal Legal Legal Legal 222 222 222 222 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR, MALAYSIA (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-797-02/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR, MALAYSIA (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-827-02/2019 DALAM MAHKAMAH MAJISTRET DI KLANG DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM MAHKAMAH MAJISTRET DI KLANG DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA SAMAN NO: BL-A72NCVC-379-06/2019 SAMAN NO: BL-A72NCVC-377-06/2019 ANTARA TENAGA NASIONAL BERHAD (NO. SYARIKAT: 200866-W) ANTARA TENAGA NASIONAL BERHAD (NO. SYARIKAT: 200866-W) BER : MOHD NORFARRIZ BIN ZAKARIA PENGHUTANG (NO. K/P : 820419-14-5609) PENGHAKIMA­N EX-PARTE : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHADPEMI­UTANG PENGHAKIMA­N BER : NIK NOOR HAYATI BIN NIK ANOM PENGHUTANG (NO. K/P : 801213-14-5132) PENGHAKIMA­N EX-PARTE : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD PEMIUTANG PENGHAKIMA­N …PLAINTIF …PLAINTIF DAN SIVASANGAR AL VEERAMMALE (NO. K/P: 730505-14-5139) DAN NOTIS NOTIS BOK CHEK HUNT (NO. K/P: 691003-04-5147) Kepada : …DEFENDAN Kepada : …DEFENDAN MOHD NORFARRIZ BIN ZAKARIA NIK NOOR HAYATI BINTI NIK ANOM NOTIS IKLAN NOTIS IKLAN NO.13, JALAN PEKELILING AMAN 6 TAMAN KAJANG UTAMA 43000 KAJANG SELANGOR DAN/ATAU NO 22, JALAN SELASIH 2 TAMAN SELASIH 1 68100 BATU CAVES SELANGOR DAN/ATAU Kepada:SIVASANGAR A/L VEERAMMALE 162A JALAN PENDING BANDAR PUTERI 42000 KLANG SELANGOR Kepada:BOK CHEK HUNT 639-1 JALAN BANTING PANDAMARAN DAN/ATAU 42000 PELABUHAN KLANG SELANGOR SIVASANGAR A/L VEERAMMALE NO 3 JALAN 44 KAW 3 TAMAN KLANG JAYA 41200 KLANG SELANGOR bahawa suatu Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Majistret Klang oleh Tenaga Nasional Berhad dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Writ Saman dan Penyataan Tuntutan diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan Perintah Untuk Penyampaia­n Ganti dan Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan ini di Papan Notis Mahkamah Majistret Klang dan dialamat terakhir kamu yang diketahui oleh Plaintif iaitu di 162A, Jalan Pending, Bandar Puteri, 42000 Klang, Selangor dan/atau No. 3, Jalan 44 Kaw 3, Taman Klang Jaya, 4200 Klang, Selangor dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan berbahasa Inggeris, New Strait Times, dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu hari selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. bahawa Writ Saman dan Penyataan Tuntutan tersebut akan disebut BOK CHEK HUNT 48 JALAN ANGGERIK ERIA 31/110 KOTA KEMUNING 40460 SHAH ALAM SELANGOR bahawa suatu Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Majistret Klang oleh Tenaga Nasional Berhad dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Writ Saman dan Penyataan Tuntutan diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan Perintah Untuk Penyampaia­n Ganti dan Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan ini di Papan Notis Mahkamah Majistret Klang dan dialamat terakhir kamu yang diketahui oleh Plaintif iaitu di 639-1, Jalan Banting, Pandamaran, 42000, Pelabuhan Klang, Selangor dan/atau 48, Jalan Anggerik Eria 31/110, Kota Kemuning, 40460, Shah Alam, Selangor dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan berbahasa Inggeris, New Strait Times, dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. bahawa Writ Saman dan Penyataan Tuntutan tersebut akan disebut DAN/ATAU MOHD NORFARRIZ BIN ZAKARIA NIK NOOR HAYATI BINTI NIK ANOM AGROBANK BERHAD LEBOH PASAR BESAR PETI SURAT 10815 50726 KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUA­N bahawa Petisyen Pemiutang bertarikh 13 Jun 2019 telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur oleh Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad yang beralamat di Pemulihan Runcit 2, Tingkat 17, Menara 1, Menara Kembar Bank Rakyat, No. 33, Jalan Rakyat, 50470 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah dan Petisyen Pemiutang ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Shah Alam dan penyampaia­n secara pos berdaftar di alamat terakhir kamu yang diketahui iaitu di No.13, Jalan Pekeliling Aman 6, Taman Kajang Utama 43000 Kajang, Selangor dan/atau Agrobank Berhad, Leboh Pasar Besar Peti Surat 10815, 50726 Kuala Lumpur Wilayah Persekutua­n dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan New Straits Times, dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut dan kos permohonan hendaklah menjadi kos dalam kausa. bahawa pihak Mahkamah telah menetapkan tarikh pendengara­n Petisyen Pemiutang pada GASTRODOME MANAGEMENT SERVICES SDN BHD 16-2,JALAN TELAWI 2 , BANGSAR BARU 59100 KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUA­N KUALA LUMPUR bahawa Petisyen Pemiutang bertarikh 13 Jun 2019 telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam oleh Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad yang beralamat di Pemulihan Runcit 2, Tingkat 17, Menara 1, Menara Kembar Bank Rakyat, No. 33, Jalan Rakyat, 50470 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah dan Petisyen Pemiutang ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Shah Alam dan penyampaia­n secara pos berdaftar di alamat terakhir kamu yang diketahui iaitu No 22, Jalan Selasih 2 Taman Selasih 1 68100 Batu Caves Selangor dan/atau Gastrodome Management Services Sdn Bhd 6-2, Jalan Telawi 2, Bangsar Baru 59100 Kuala Lumpur Wilayah Persekutua­n Kuala Lumpur dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan New Straits Times, dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut dan kos permohonan hendaklah menjadi kos dalam kausa. bahawa pihak Mahkamah telah menetapkan tarikh pendengara­n Petisyen Pemiutang pada AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN ATAS PERHATIAN ATAS PERHATIAN empat belas (14) empat belas (14) hari SILA AMBIL PERHATIAN SILA AMBIL PERHATIAN pada 14 Novemebr 2019 jam 9.00 pagi di Mahkamah Majistret Sivil Klang pada 14 Novemebr 2019 jam 9.00 pagi di Mahkamah Majistret Sivil Klang SILA AMBIL PERHATIAN SILA AMBIL PERHATIAN dan kamu dikehendak­i hadir di Mahkamah Majistret Klang pada tarikh dan waktu yang ditetapkan dan jika kamu ingkar hadir sedemikian, Penghakima­n akan direkodkan sebagaiman­a yang difikirkan adil dan sesuai manfaat oleh Mahkamah terhadap kamu. Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. Bertarikh pada 17 Oktober 2019. ……………… t.t …………………… Penolong Pendaftar Mahkamah Majistret Klang ini disediakan oleh Tetuan Kevin & Co peguamcara bagi Plaintif yang beralamat di 27-2, Jalan Tengku Ampuan Zabedah F9/F, Seksyen 9 40100 Shah Alam Selangor Darul Ehsan. |Tel: +6014-728 4270 | Faks: 03-6419 3321 |(Ruj: KC/SA/1037/0271-OST dan kamu dikehendak­i hadir di Mahkamah Majistret Klang pada tarikh dan waktu yang ditetapkan dan jika kamu ingkar hadir sedemikian, Penghakima­n akan direkodkan sebagaiman­a yang difikirkan adil dan sesuai manfaat oleh Mahkamah terhadap kamu. Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. Bertarikh pada 17 Oktober 2019. ……………… t.t ……………… Penolong Pendaftar Mahkamah Majistret Klang ini disediakan oleh Tetuan Kevin & Co peguamcara bagi Plaintif yang beralamat di 27-2, Jalan Tengku Ampuan Zabedah F9/F, Seksyen 9 40100 Shah Alam Selangor Darul Ehsan. |Tel: +6014-728 4270 | Faks: 03-6419 3321 |(Ruj: KC/SA/1037/0281-OST 10.12.2019, jam 9.00 pagi di dengar hadapan Syafiq Affandy b. Hasan di Tingkat 3, Sayap Kiri, Kompleks Mahkamah, Mahkamah Tinggi Shah Alam, Bangunan Mahkamah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Persiaran Pegawai, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor. 10.12.2019, jam 9.00 pagi di dengar hadapan Tuan Syafiq Affandy B. Hasan di Tingkat 3, Sayap Kiri, Kompleks Mahkamah, Mahkamah Tinggi Shah Alam, Bangunan Mahkamah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Persiaran Pegawai, Seksyen 5, 40000 Shah Alam, Selangor. Sekiranya kamu gagal untuk menghadirk­an diri, kami akan memohon suatu Perintah Kebankrapa­n ke atas pihak kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kami atas permohonan kamu di Mahkamah ini. Sekiranya kamu gagal untuk menghadirk­an diri, kami akan memohon suatu Perintah Kebankrapa­n ke atas pihak kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kami atas permohonan kamu di Mahkamah ini. Bertarikh 18 Oktober, 2019 Bertarikh pada 11 Oktober, 2019 ……………………………………… Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini telah difailkan oleh Tetuan Yusfarizal Aziz & Zaid, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­nnya di No. 1-3-1, Blok C, Jalan Semarak Api 2, Diamond Square Commercial Centre, Off Jalan Gombak, 53000 Kuala Lumpur. Tel: 03-4032 0949/2948 Faks: 03-2724 3865 ................................................... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam ini telah difailkan oleh Tetuan Yusfarizal Aziz & Zaid, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­nnya di No. 1-3-1, Blok C, Jalan Semarak Api 2, Diamond Square Commercial Centre, Off Jalan Gombak, 53000 Kuala Lumpur. Tel: 03-4032 0949/2948 Faks: 03-2724 3865 Notis Notis Notis Notis Rujukan Kami: YAZ.2.4(3).249.18 Rujukan Kami: YAZ.2.4(3).320.18 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR, MALAYSIA (BAHAGIAN KEBANKRAPA­N) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-4548-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: JA-29NCC-264-02/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. WA-29NCC-2533-09/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. WA-29NCC-2260-07/2019 BER : LENG FOOK SIONG [No. K/P (Baru) : 671219-05-5047] [No. K/P (Lama): A0911013] BER : LAW PECK WOON [No. K/P (Baru) : 780818-14-5610] EX-PARTE : CIMB BANK BERHAD (13491-P) … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N … PEMIUTANG PENGHAKIMA­N Berkenaan : SRI SHAN A/L SIVARAMAN (NO. K/P: 780113-02-5491 / A3936131) …Penghutang Penghakima­n : RHB BANK BERHAD (6171-M) …Pemiutang Penghakima­n …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N BER : NURUL WAFFA BINTI SAIDON @ ABDUL MAJID (NO. K/P : 791002-10-5206) ... PENGHUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD ... PEMIUTANG PENGHAKIMA­N Ex Parte NOTIS PETISYEN PEMIUTANG EX-PARTE : CIMB BANK BERHAD (13491-P) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N Kepada : NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI SRI SHAN A/L SIVARAMAN Kepada :- NOTIS NURUL WAFFA BINTI SAIDON @ ABDUL MAJID B-A-4, Blk B, Jalan Sejahtera 1, Taman Desa, 81300 Johor Bahru, Johor. dan / atau NOTIS IKLAN LAW PECK WOON Kepada : Kepada :- 26A, JALAN CHONG HWA DI BATU 3¾, JALAN GOMBAK 53000 KUALA LUMPUR W. PERSEKUTUA­N (KL) NO. 91 LORONG MELUR 2/2 BANDAR BARU KUALA SELANGOR 45000 KUALA SELANGOR, SELANGOR DAN/ATAU LENG FOOK SIONG 125 JALAN HUJAN GERIMIS OVERSEAS UNION GARDEN 58200 KUALA LUMPUR W. PERSEKUTUA­N (KL) SRI SHAN A/L SIVARAMAN No. 10, Jalan Hala Hillview, Taman Hillview, Rapat Setia, 31350 Ipoh, Perak dan / atau NURUL WAFFA BINTI SAIDON @ ABDUL MAJID LAW PECK WOON LENG FOOK SIONG KM 8, KAMPUNG KUANTAN 45600 BESTARI JAYA, SELANGOR DAN/ATAU NO 2 JLN GAMELAN INDAH 2 TMN GAMELAN INDAH SUNGAI BAKAP 14200 PULAU PINANG bahawa satu Petisyen Pemiutang telah difailkan terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur oleh CIMB BANK BERHAD yang beralamat di Mezzanine Floor, Wisma CIMB, No. 11, Jalan 4/83A, Off Jalan Pantai Baru, 59200 Kuala Lumpur bahawa Petisyen Pemiutang bertarikh 26/3/2019 ini hendaklah disampaika­n kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Petisyen Pemiutang ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur serta dengan menampalka­n Petisyen Pemiutang tersebut di alamat terakhir di 26A, Jalan Chong Hwa, Di Batu 3 3/4, Jalan Gombak, 53000 Kuala Lumpur, W. Persekutua­n (KL) dan di No 2 Jln Gamelan Indah 2, Tmn Gamelan Indah, Sungai Bakap, 14200 Pulau Pinang serta mengiklank­an sekali, satu notis di dalam satu keluaran suratkhaba­r tempatan The New Straits Times bahawa serahan secara di atas dianggap sebagai penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu selepas empat belas (14) hari dari tarikh pengiklana­n dan/atau penampalan, mengikut yang mana yang terakhir. A-22-01, SCOTT GARDEN SOHO COMPLEX RIMBUN SCOTT JLN KLANG LAMA 58100 KLANG PETALING JAYA SELANGOR bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah difailkan terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur oleh CIMB BANK BERHAD yang beralamat di Mezzanine Floor, Wisma CIMB, No. 11, Jalan 4/83A, Off Jalan Pantai Baru, 59200 Kuala Lumpur bahawa Notis Kebankrapa­n dan Perintah Penyampaia­n Ganti ini hendaklah disampaika­n kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan mengiklank­an sekali, satu notis di dalam satu keluaran suratkhaba­r tempatan New Straits Times dan menampalka­n Notis Kebankrapa­n yang telah diperbahar­ui tersebut berserta dengan sesalinan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur serta diserahkan menyerahka­n secara pos berdaftar di alamat mengikut carian kad pengenalan iaitu di 125 Jalan Hujan Germis, Overseas Union Garden, 58200 Kuala Lumpur, W.Persekutua­n (KL) dan di alamat terakhir diketahui iaitu A-22-01, Scott Garden Soho, Complex Rimbun Scott, Jln Klang Lama, 58100 Klang Petaling Jaya Selangor bahawa serahan secara di atas dianggap sebagai penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu selepas tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n, mengikut yang mana lebih lewat. SRI SHAN A/L SIVARAMAN No. 6506, Jalan Nuri 20, Bandar Putra, 81000 Kulai, Johor AMBIL NOTIS bahawa satu Petisyen Pemiutang telah dikemukaka­n terhadap kamu dalam Mahkamah Tinggi di Johor Bahru oleh RHB Bank Berhad (6171-M), Litigation & Recovery Department, Retail Collection & Recovery Division yang beralamat di Level 11, Capital Square Tower, No. 10, Jalan Munshi Abdullah, 50100 Kuala Lumpur untuk menuntut jumlah hutang sebanyak RM151,644.06 yang dikira setakat 14.2.2019 sebagaiman­a satu Keputusan Muktamad yang diperolehi oleh RHB Bank Berhad (6171-M) terhadap kamu dalam Mahkamah Sesyen di Johor Bahru dalam Saman No. 52-1074-2009 (3) bertarikh 3.4.2009 dan bahawa Mahkamah telah memerintah­kan supaya Petisyen Pemiutang tersebut disampaika­n ke atas kamu dengan cara penyampaia­n ganti dengan mengiklank­an Notis ini sekali sahaja dalam suratkhaba­r tempatan Bahasa Inggeris New Straits Times di Malaysia dan juga dengan menampalka­n sesalinan Petisyen Pemiutang tersebut bersama dengan sesalinan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-Pernyataan Dalam Petisyen NOR ASHIKIN BINTI SULAIMAN yang diikrarkan pada 17.5.2019 dan satu salinan Perintah Penyampaia­n Ganti bertarikh 23.10.2019 di Papan Notis Mahkamah Tinggi di Johor Bahru dan di alamat-alamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang diketahui di No. 10, Jalan Hala Hillview, Taman Hillview, Rapat Setia, 31350 Ipoh, Perak dan / atau No. 6506, Jalan Nuri 20, Bandar Putra, 81000 Kulai, Johor dan juga dengan menyampaik­an secara Akuan Penerimaan Berdaftar ke alamat terakhir Penghutang Penghakima­n di B-A-4, Blk B, Jalan Sejahtera 1, Taman Desa, 81300 Johor Bahru, Johor dan bahawa penyampaia­n tersebut dianggap sebagai penyampaia­n yang sempurna dan cukup akan Petisyen Pemiutang dan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan­Pernyataan Dalam Petisyen tersebut ke atas kamu 7 hari selepas penyampaia­n pengiklana­n dan / atau penampalan tersebut yang mana terkemudia­n. Untuk maklumat kamu, Petisyen Pemiutang ini telah ditetapkan untuk perbicaraa­n di Mahkamah Tinggi Sivil Johor Bahru di Aras 23A, Menara MSC Cyberport, No. 5, Jalan Bukit Meldrum, 80300 Johor Bahru, Johor pada jam 9.00 pagi. Kehadiran kamu pada tempat, tarikh dan waktu tersebut adalah diwajibkan. Sekiranya kamu tidak hadir pada hari tersebut, perintah yang sewajarnya akan dijatuhkan oleh Mahkamah ke atas kamu dalam ketakhadir­an kamu. Bertarikh pada 23 OKTOBER 2019 NURUL WAFFA BINTI SAIDON @ ABDUL MAJID KEMENTERIA­N LUAR NEGERI UNIT PENTADBIRA­N DAN KEWANGAN JABATAN PERDANA MENTERI 62502 PUTRAJAYA WILAYAH PERSEKUTUA­N bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam oleh BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD yang beralamat di No. 91 & 93, Pusat Komersial TSB, Jalan Nautika A U20/A, Seksyen U20, 40160 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah dan Notis Kebankrapa­n ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Shah Alam dan secara pos berdaftar di alamat terakhir kamu yang diketahui iaitu di No.91 Lorong Melur 2/2 Bandar Baru Kuala Selangor 45000 Kuala Selangor Selangor dan/atau KM 8, Kampung Kuantan 45600 Bestari Jaya Selangor dan/atau Kementeria­n Luar Negeri Unit Pentadbira­n Dan Kewangan Jabatan Perdana Menteri 62502 Putrajaya Wilayah Persekutua­n dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan New Straits Times dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu EMPAT BELAS (14) hari selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut. AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN DAN ADALAH DAN ADALAH DIPERINTAH­KAN DIPERINTAH­KAN ATAS PERHATIAN DAN ADALAH JUGA DIPERINTAH­KAN DAN ADALAH JUGA DIPERINTAH­KAN DAN AMBIL PERHATIAN SELANJUTNY­A MAHKAMAH TINGGI KUALA LUMPUR DI KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR [BAHAGIAN DAGANG], ARAS 3, BAHAGIAN TENGAH, KOMPLEKS MAHKAMAH KUALA LUMPUR PADA 3 DISEMBER 2019 PUKUL 9.00 PAGI. bahawa Petisyen Pemiutang ini akan didengar di SEKIRANYA kamu berhasrat untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu harus menfailkan suatu Afidavit bagi perkara di atas dengan Pejabat Pendaftara­n Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk mengenepik­an Notis Kebankrapa­n tersebut dalam tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n Notis Kebankrapa­n ini. Sekiranya kamu gagal, anda telah melakukan satu perbuatan kebankrapa­n dan Petisyen akan difailkan terhadap anda. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Bertarikh pada 17 Oktober 2019. …………… T.T. …………… Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur ini telah difailkan oleh Tetuan K. Y. Sim & Co. peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai alamat penyampaia­nnya di No. 45, Jalan SS 21/23, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. Tel : 03-7725 6230/31 Faks : 03-7725 6237 Sekiranya kamu gagal berbuat demikian, suatu Perintah Kebankrapa­n akan dimasukkan terhadap kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Bertarikh 16 Oktober, 2019. SEKIRANYA KAMU BERHASRAT untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah dalam tempoh TUJUH (7) hari dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kami atas permohonan kamu di Mahkamah ini. 28.11.2019 ………… t.t ………… Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur ini difailkan oleh Tetuan K. Y. Sim & Co., peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai alamat penyampaia­nnya di No. 45, Jalan SS 21/23, Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. Tel : 03-7725 6230/31 B.C. Box: [Ruj : AF/L/CIMB/CC/7330/16] – Fair Notice Advert/CP Bertarikh 21 Oktober, 2019 ………… .……T.T ………………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini telah difailkan oleh Tetuan Yusfarizal Aziz & Zaid, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat penyampaia­nnya di No. 1-3-1, Blok C, Jalan Semarak Api 2, Diamond Square Commercial Centre, Off Jalan Gombak, 53000 Kuala Lumpur. Tel: 03-4032 0949/2948 Faks: 03-2724 3865 ----------------------------------------------------PENOLONG KANAN PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI JOHOR BAHRU Notis ini dikeluarka­n oleh Tetuan Lim & Hooi, Peguamcara dan Peguambela bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di Bilik 1 & 2, Tingkat 3, Bangunan UMNO, Jalan Segget, 80000 Johor Bahru, Johor. NOTIS IKLAN NOTIS IKLAN Notis Faks : 03-7725 6237 B.C. Box: - [Ruj : AF/L/CIMB/CC/10088/18] – Fair Notice Adv [Ruj fail : HSH/AS/MWH/41360/09(bkcy)(KLI)/rb] Rujukan Kami: YAZ.2.4.1995.19 THE SMARTEST CLASSIFIED­S ADVERTISIN­G