New Straits Times : 2019-11-11

KLASSIFIED­S : 66 : C32

KLASSIFIED­S

C32 1klassifie­ds MONDAY, NST NOVEMBER 11, 2019 Financial Notice Financial Notice Financial Notice 227 227 227 The BEST media for your General Notices. Choice of PEMBERITAH­UAN Adalah dimaklumka­n bahawa Berita Harian dan Harian Metro melantik mana-mana individu untuk menawarkan iklan percuma di dalam Berita Harian atau Harian Metro. tidak pernah Semua urusan pengiklana­n hanya boleh dibuat terus kepada pejabat Berita Harian dan Harian Metro ataupun melalui agensi pengiklana­n yang dilantik oleh pihak kami. Untuk sebarang pertanyaan (mengenai pengiklana­n), sila hubungi: Berita Harian atau Harian Metro Tel: 03-2282 2328 Pihak kami tidak akan bertanggun­gjawap sekiranya terdapat sebarang penipuan yang dilakukan sebelum atau selepas pemberitah­uan ini jika urusan pengiklana­n tidak dibuat terus kepada kami atau agensi pengiklana­n yang telah dilantik oleh Berita Harian dan Harian Metro.