Irish Independent - Seachtain : 2019-11-13

Front Page : 1 : 1

Front Page

Seachtain. Réidh le Plé! 13 Samhain 2019 Scrúdú na don tSraith Shóisearac­h agus do Réidh le Plé! Forlíonadh seachtaini­úil 2019. Cnuasach 2, Eagrán 8 hArdteisti­méireachta, 13 Samhain seo. Fáilte go Réidh le Plé! na seachtaine Forlíonadh seachtaini­úil Gaeilge do dhaltaí bunscoile Ar dtús, ag imeacht don tseachtain ar fad thú! Tá ábhar agam duit: a choinneoid­h ar an cáiliúil ‘An Mhaighdean Mhara’, atá féachfaidh mé ar an amhrán traidisiún­ta ag dul leis agus T2. Tá léamhthuis­cint spéisiúil gcúrsa do dhaltaí i scoileanna T1 lucht na Ansin, beidh roinnt oibre agam do faoi stair na hamhránaío­chta in Éirinn. anuas sa tar éis titim amach le cúpla bliain hArdteiste ar na scannail ar fad atá teacht agus tábhachtac­h é seo a d’fhéadfadh Gharda Síochána. Is ábhar tráthúil suas ar pháipéar scrúdaithe. agus léamhthuis­cint. An tseachtain seo chugainn: Cluastuisc­int Lean ort ag obair leat! Dermot - Uimhir a hAon Bhí Ronan Keating ar uimhir a haon sna cairteacha sa Ríocht Aontaithe i mí Iúil 2000 leis an albam Ní raibh Éireannach ar bharr na gcairteach­a albaim ó shin go dtí gur eisíodh albam Dermot Kennedy. an t-ainm atá ar an albam nua. Thosaigh Kennedy ag eisiúint ceoil in 2015 agus tá líon a lucht éisteachta ag ardú ó shin i leith. Comhghaird­eas leis! Bealach Glas Ronan. Beidh 24 glas km de i gContae bhealach Garman. Loch bealach Tosóidh i Ros an agus Mhic críochnóid­h Thriúin an Chalaidh sé i bPort chathair lasmuigh Phort de Fógraíodh Láirge. le mbeidh déanaí Tá bealach go clú agus glas nua glas ó cáil ar in an chathair oirdheisce­art Tá tollán mbealach na Phort Láirge tíre. fada ar go adharcanna an dtí Dún aoibhne mbealach Garbhán. Nuair de Thrá chomh a bheidh Chluain maith le i gceann an dhá bealach Aodha. 72 km ó bhliain glas Dhún beidh críochnait­he Thriúin. Garbhán bealach go dtí glas Ros Mhic Without Fear Shane ‘An Mhaighdean Mhara’ Amhrán Traidisiún­ta Bliain) (Scoileanna T1 agus T2: An Dara/Tríú Tá mise tuirseach agus beidh go lá Mo Mháire bhroinnghe­al Is mo Phádraig bán Ar bharr na dtonnta Is fá bhéal na trá Siúd chugaibh Mary Chinidh Is í i ‘ndiaidh an Éirne ‘shnámh. chun éisteacht le Mairéad Ní Mhaonaigh, seo. ngrúpa Clannad, ag canadh an amhráin agus ar na focail. Ansin, éist arís leis Saor gach Céadaoin leis an 13 Samhain 2019 Youtube Téigh go leis an agus agus/nó Éist leis can féach é. Smugairle Róin Is cosúil gur mheath tú Nó gur thréig tú an greann Tá an sneachta go frasach Fá bhéal na mbeann (trá) Do chúl buí daite Is do bhéilín sámh, Siúd chugaibh Mary Chinidh Is í i ‘ndiaidh an Éirne ‘shnámh. Diana ar ais Tá rabhadh chósta tugtha do na tíre dhaoine feiceáil seo faoi atá ag ar roinnt smugairlí maireachtá­il Is é mhaith róin ar smugairle tránna. dainséarac­ha is furasta an tseoil atá le a ceann os cionn aithint. de an Is féidir na agus uisce. an hainmhithe bolgán mara d’fhéadfadh D’fhéadfadh gorm Is sé éirí a féidir sé a bheith níos fheiceáil leis ga 30cm mó ná chur ionat ar 15cm nó cealg a leithead. marbh. fiú nuair atá sé Bíonn sé an-phianmhar. Bí aireach! Beidh Féile Glastonbur­y ag ceiliúradh caoga bliain ar an bhfód in 2020. Ní nach ionadh mar sin gur díoladh na ticéid laistigh de 34 nóiméad. Díoladh 35,000 ticéad sa tréimhse ama sin. Tá sé deimhnithe go mbeidh Diana Ross ar stáitse na pirimide agus ceaptar go mbeidh Taylor Swift, Fleetwood Mac agus Paul McCartney ag seinm ann an bhliain seo chugainn freisin. ‘A mháithrín mhilis’, (dhílis) Dúirt Máire Bhán Fá bhruach an chladaigh Is fá bhéal na trá Maighdean Mhara, Mo mháithrín ard Siúd chugaibh Mary Chinidh Is í i ‘ndiaidh an Éirne ‘shnámh

© PressReader. All rights reserved.