Irish Independent - Seachtain : 2020-03-11

Le Plé! Réidh : 9 : 9

Le Plé! Réidh

Seachtain le Plé! Réidh 9 Dé Céadaoin 11 Márta 2020 Saol an Déagóra An taitneamh agus an brú a bhaineann le saol an scoláire dara leibhéal 2019: Ceist Scrúdaithe, Páipéar 1, Ceapadóire­acht; Aiste nó Alt Nuachtáin/Irise; (d) Rás na bPointí Sula bhféachfai­dh tú ar an aiste shamplach seo, féach ar na gníomhaíoc­htaí agus ar na físeáin a bhaineann le ar Cabhróidh an obair sin leat teacht isteach ar théarmaí agus ar stór focal na haiste seo thíos. Seo a leanas an nasc: https://www.tg4.ie/ga/brandai-eile/foghlaim/ceachtanna/ras-na-bpointi/ Is féidir go leor a fhoghlaim ó na gníomhaíoc­htaí ar fad ar TG4 Foghlaim. TG4 Foghlaim. Gníomhaíoc­ht Aonair: Frásaí Úsáideacha Tá an aiste seo thíos breac le frásaí deasa, úsáideacha a d’fhéadfá a úsáid in aiste ar bith. Seo a leanas deich gcinn díobh. Sula gcíorann tú an aiste seo go mion, aimsigh brí na bhfrásaí seo le cabhair an idirlín, más gá. Frása Úsáideach Brí an Fhrása le teann éada ní raibh a leithéid de rud ar fáil rogha as cuimse ní hamháin abhus ach ar fud an domhain mhóir ganntanas áiteanna ag dó na geirbe agam tús, lár agus deireadh an tsaoil tagann an crú ar an tairne indéanta a bheith níos solúbtha agus níos cruthaithí ‘Nach iontach go deo an rud í an óige?’ Sin é a déarfadh an-chuid seandaoine agus iad ag féachaint le teann éada ar dhéagóirí na hÉireann sa bhliain 2020. Is dócha go gceapann siad go mbaineann go leor buntáistí le bheith óg sa lá atá inniu ann. Bheadh an ceart acu ar shlí, ach b’fhéidir go mbeidís dall ar na deacrachta­í agus ar an mbrú a bhíonn ar scoláirí dara leibhéal. Is dócha go dtiteann an fhírinne, mar is iondúil, áit éigin i lár slí idir an dá dhearcadh sin. I rith na haiste seo tabharfaid­h mé aghaidh ar an dá mheon atá ann i dtaobh na hóige agus i dtaobh na mblianta sin idir dhá bhliain déag agus ocht mbliana déag d’aois. Bímis dearfach ag tús na haiste pé scéal é, agus tosaímis leis an taitneamh atá le baint as saol an scoláire dara leibhéal in Éirinn inniu.

© PressReader. All rights reserved.