Irish Independent - Seachtain : 2020-03-18

Óg Seachtain : 8 : 8

Óg Seachtain

Seachtain Óg 8 Seachtain Dé Céadaoin 18 Márta 2020 Cén fáth? Cén fáth ar thriail Alcock agus Brown an tAtlantach a thrasnú? Bhuel, bhí fógra curtha sa nuachtán ag úinéir an go dtabharfad­h sé £10,000 don té a thrasnódh an tAtlantach in eitleán. Roghnaigh an comhlacht, lena raibh Alcock ag obair, iad chun an dúshlán a bhaint amach. Ba as adhmad den chuid is mó a bhí an t-eitleán déanta, ach cruach ab ea an fráma. Bhí dhá inneall inti freisin. Thaistil siad ar long ó Shasana go Meiriceá agus as sin go Talamh an Éisc Is as i dTalamh an Éisc a d’eitil siad an lá cinniúnach sin. Bhí eitleáin eile ullamh le himeacht ar an rúidbheala­ch ceart, ach thug an feirmeoir, Lester, an píosa talún sin dóibh chun éirí san aer. Tá an t-ainm ar an áit ó shin. Bhí siad ag súil go sroichfidí­s bá na Gaillimhe laistigh de dhá uair an chloig déag. Mar a dhéantar fós ar thuras, bhí ceapairí, caife agus seacláid acu chun a mboilg a shásamh. Bhí mí-ádh orthu ar an turas. Chaill siad aon cheangal a bhí acu le daoine eile ar an raidió agus bhí sé an-scamallach. Bhí clocha sneachta ag titim anuas orthu cuid mhaith den turas. Ní fhaca siad an t-aigéan ach sé huaire ar an slí go hÉirinn! 16 uair an chloig agus 12 nóiméad a thóg sé orthu an Clochán a bhaint amach. Roghnaigh Alcock talamh chothrom chun an t-eitleán a thabhairt chun talún de thuairt, ach ní raibh a fhios aige gur phortach a bhí ann. Chuaigh srón an eitleáin díreach isteach san ithir bhog sa phortach. An raibh tú riamh ag an leacht cuimhneach­áin ar an gClochán? Tá dealbh de Brown agus Alcock in Aerfort Heathrow i Londain, ach thaistil an dealbh go dtí an Clochán nuair a bhí muintir an Chlocháin ag ceiliúradh 100 bliain ó thuirling an t-eitleán ar an bportach in 2019. Cé mhéad uair an chloig a thógfadh sé anois taisteal ó Thalamh an Éisc (Newfoundla­nd) go dtí an Clochán? Fionnuala Ní Mhuirí INM Studio 023 886 3968 schoolorde­rs@independen­t.ie ceithre bliana ag obair ar fhoireann na Gaeilge i PPDS. Bhunaigh sí a comhlacht ‘Lámh Chúnta’ i mbliana agus soláthraío­nn sí áiseanna oideachais as Gaeilge do bhunscoile­anna. Síle Ní Shéaghdha a chuir an t-eagrán seo le chéile. Is as Inis Córthaidh, i gContae Loch Garman di. Rinne sí B.Ed i gColáiste Mhuire Marino. Chaith sí blianta ag obair i ngaelscoil agus Eagarthóir­eacht: Dearadh: Cúram Custaiméir­í: Ríomhphost: Más mian leat sonraí d’ordaithe do ‘Seachtain Óg’ a athrú, seol ríomhphost, le do thoil, chuig schoolorde­rs@independen­t.ie

© PressReader. All rights reserved.