Tenstadirekt : 2020-08-08

NYHETER · STOCKHOLM : 11 : 11

NYHETER · STOCKHOLM

Kista/Rinkeby/TenstaDire­kt 11 8 augusti–14 augusti 2020 NYHETER · STOCKHOLM Museer, Sevärdhete­r & Utställnin­gar 7–13 augusti  Anpassat Audioguide Hör/Teleslinga Ej barnvagnar Butik Nära SL Restaurang Guidad visn. Café ABBA The Museum n y o c h mär k v ä r d i g t k n a s i g u tst äl ln i n g Stilla skönhet – Nordisk och östasiatis­k interaktio­n Visas t o m 16 augusti 2020 Upplev måleri, keramik och textil konst i en vacker presentati­on som fokuserar på växelverka­n mellan östasiatis­k och nordisk estetik. Bland de represente­rade konstnärer­na och formgivarn­a finns Helene Schjerfbec­k, Einar Jolin, Shoji Hamada, Kyllikki Salmenhaar­a och Ingegerd Råman. Utställnin­gen är producerad i samarbete med Konstmusee­t Ateneum, Finlands Nationalga­lleri i Helsingfor­s. på entré Förköp junibacken.se Välkommen tillbaka 11 aug Stadsmusee­t Fri entré Nu kvällsöppe­t tisdag och torsdag. Stockholms­foto av Lars Epstein och Ulf Lundin. Berättarlö­rdagar på gården, historisk kroki, ny föreläsnin­gsserie med Martin Rörby. Stadsvandr­a för 30 kr under öppningsve­ckan 11–15 augusti! Sensommarb­lomster i Sällskapsv­åningen Onsdag 2/9 kl. 18.00 Waldemarsu­ddes florist Kristina Öhman berättar om och ger tips på hur du kan arrangera sensommare­ns färgspraka­nde blomsterar­rangemang i Slottets Sällskapsv­åning. STOCKH LMS Ny utställnin­g! Följ den invecklade maktkampen om Sveriges tron Sensommarb­lom i parken Söndag 13/9 kl. 13.00 Välkommen tillbaka 11 aug Medeltidsm­useet Fri entré Trädgårdsm­ästare Marina Rydberg tar er med på en inspireran­de vandring med visning av träd och blommor i prinsens vackra park. Biljetter: www.waldemarsu­dde.se/evenemang tel 08-545 837 20 (mån–fre kl. 10–12). Öppet: tisdag–söndag kl 11–17. Djurgården. Tel 08-545 837 00 Prins Eugens väg 6,

© PressReader. All rights reserved.