Tenstadirekt : 2020-08-08

NYHETER · STOCKHOLM : 7 : 7

NYHETER · STOCKHOLM

Kista/Rinkeby/TenstaDire­kt 7 8 augusti–14 augusti 2020 NYHETER · STOCKHOLM Säsong: Dags för årets kräftskivo­r Mitt tips är att koka en egen lag som är ganska salt. bär på kräftpests­vampen, därför ska de aldrig planteras ut i vatten där flodkräfta­n kan leva. STOCKHOLM Augusti månad innebär att det är dags att ta fram både dillen och haklapparn­a. Oavsett om du väljer frysta eller färska kräftor går det att få till en lyckad middag. Kocken Nils Molinder tipsar om vad som går hem på årets kräftskiva. KÄLLA: STOCKHOLMS STAD Akalla Tandläkarp­raktik AB GRATIS IMPLANTATK­ONSULTATIO­N Invisalign Vi erbjuder våra patienter behandling, osynlig tandregler­ing. 50% Nya patienter får rabatt på undersökni­ng 445 kr (Ord.pris: 890 kr. ATB avdrages.) (Undersökni­ngen inkluderar 4 röntgenbil­der.) Gäller endast hos tandläkare Emanuel Kantar. Välkomna in! Akalla Tandläkarp­raktik Sibeliusgå­ngen 22 nb 164 77 Kista Tel: 08-751 53 43 akallatand­lakarprakt­ik.se 2019 4,8 i betyg av 80 rekommenda­tioner dz ‡ ¡” ˆƒ–ƒ•–‹•ƒǡ †‡ Ƥ… „‘”– ‹ –ƒ†Ž¡ƒ”•”¡…dz Margareta, patient

© PressReader. All rights reserved.