Tenstadirekt : 2020-08-08

TEMA · MAT & VIN : 9 : 9

TEMA · MAT & VIN

Kista/Rinkeby/TenstaDire­kt 9 8 augusti–14 augusti 2020 TEMA · MAT & VIN I SAMARBETE MED Fredrik Schelin & Anders Levander · 08-545 870 70 · tema@direktpres­s.se KONTAKTA OSS! Tipsa och tyck till!  6NUlSHW ¿QQV |YHUDOOW ± L VWDGHQ L QDWXUHQ RFK L KDYHW 'LWW ELGUDJ EHK|YV I|U DWW KnOOD 6YHULJH UHQW 3ORFND HWWVNUlSRP­GDJHQ 6ZLVKD WLOO 3OXV*LUR www.hållsverig­erent.se

© PressReader. All rights reserved.