Express : 2019-06-07

BRIFING : 10 : 10

BRIFING

BRIFING Pišu: TEA KVARANTAN, IVAN PANDŽIĆ, ANA DASOVIĆ, RAIF OKIĆ Za nominalno socijalnu državu, kakvom se Hrvatska proklamira, poprilično je sramotan odnos prema žrtvama obiteljsko­g nasilja. Neki će reći da institucij­e čak vraćaju žrtve u nasilnički odnos. Nedavno je predstavlj­ena inicijativ­a za osnivanje fonda za pomoć žrtvama nasilja, a ovo su tri najvažnija pitanja postavljen­a začetnicim­a te ideje. Zašto novčani fond? 1 Ana Pecotić: Prvo treba razumjeti da su žrtve psihički uništene, tu se radi o kontinuira­nom višegodišn­jem psihičkom i fizičkom zlostavlja­nju. Osoba koja je u takvom odnosu više nema snage ni inicijativ­e izaći iz nasilničko­g odnosa. One više ne znaju što bi, a često ni nemaju financijsk­ih sredstava kako bi napustile takav odnos. Većina žena u Hrvatskoj je u takvoj poziciji. Imate li neke specifične primjere na što se prikupljen­i novac može utrošiti? 2 Ivan Blažević: Mi smo nedavno imali, nažalost reći ću to tako, priliku prikupljat­i sredstva u dva slučaja. U jednom je otac bio fizički nasilan prema osnovnoško­lki koja je sama sebi uštedjela novac za maturalno putovanje, a u drugom slučaju je partner bio fizički nasilan prema partnerici koja ima malu bebuu te joj je slomio ruku. U prvom slučajuaju smo osnovnoško­lki platili maturalac,ac, a u drugom smo pokrili dva mjesecaese­ca troš-troškova dadilje. ilje. 3 Kako komenti-mentirate dosadašnji­nji rad inicijativ­e? Jelena Veljača: a: Impresioni­ra- sam onim što smo napravili zajedno. Nadam se da i s druge strane, e, one političke, postoji ovakvo o strukturir­ano i strastveno rješavanje i rad d na rješavanju problema. na 10 EXPRESS | Brifing | petak, 7. lipnja 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.