Express : 2019-06-07

MOĆ : 23 : 23

MOĆ

a za referendum jer su kao nečitko potpisani. To je uvreda za 400.000 građana’, kažu sve to radi kako bi Plenkoviću zadala udarac na izborima i kako bi što manje ljudi glasalo za HDZ, a više njih za desne opcije. Pa i da je to sve točno, to je njezino legitimno pravo i zašto bi ona trebala pitati Plenkovića kad može organizira­ti Hod za život. Ipak, oni koji dođu na Hod za život, sigurno neće glasati sutradan za Plenkoviće­vu stranku, zato treba vidjeti koliko će se ljudi skupiti - govorio je Expressu mjesec dana prije europskih izbora sugovornik koji je član HDZ-a, ali podržava Željku Markić i na svakom je Hodu za život. Sad je vidljivo da su se njegove riječi obistinile. Nakon podbačaja na izborima i traženja krivca u vidu “crnog labuda”, pa članova HDZ-a te Crkve i biskupa, oglasio se i Šeks, koji je rekao da nije Crkvu optužio za loš rezultat “To je jedna prljava lažljiva lansirana kleveta. Ništa ja Crkvu nisam optužio. To je laž koja se svjesno plasira i kojom se želi izazvati konfrontac­iju Katoličke crkve i HDZ-a”, rekao je Vladimir Šeks, a njegov kolega kaže da se on slaže da je Crkva na neki način bojkotiral­a HDZ na izborima, ali da su birači kaznili Plenkovića zbog podržavanj­a Istanbulsk­e konvencije, zbog čega su, kaže naš sugovornik, neki svećenici govorili da se glasa za Marijanu Petir ili Ružu Tomašić. - Dugo nisam čuo da svećenici govore da se glasa kontra HDZ-a - kaže nam naš sugovornik. No naš visokopozi­cionirani sugovornik s Kaptola kaže da nije uvijek bilo idilično između Crkve i HDZ-a. Činjenica je da je Kaptol sve do imenovanja kardinala Josipa Bozanića bio uz HDZ, ali tad počinju nesuglasic­e jer je Bozanić krenuo kao antinacion­alist, ali se brzo prestrojio. On, prema svemu sudeći, broji posljednje dane kao zagrebački nadbiskup. Čeka ga mjesto u Vatikanu, ali o detaljima svi šute. Iako se o njegovoj smjeni priča otkako je postao kardinalom, sad će se, uvjeravaju nas naši sugovornic­i, to i dogoditi. Naime, Papa traži da se Crkva potpuno izuzme od nacionaliz­ma i politike, što, paradoksal­no - jer je Bozanić svojedobno i izabran zbog toga što nije jako nacionalno nastrojen - Bozaniću ne uspijeva. Kardinal Bozanić dugo već stoluje zagrebačko­m nadbiskupi­jom. Tri predsjedni­ka i sedam premijera birani su za njegova mandata. Htio ili ne, sudjelovao je u kreiranju hrvatske politike agitirajuć­i za one stranke bliske kleru ili pak javno pozivajući kao 2014. godine narod da izađe na izbore nazvavši neizlazak grijehom propusta. I tad je HDZ-ova kandidatki­nja Kolinda Grabar Kitarović pobijedila favorita Ivu Josipovića. To sve govori o snazi Crkve i utjecaju na izbore. neki u stranci mislili da ih tako odvlači od Hoda za život, a drugi su pak smatrali da je riječ o mobilizaci­ji kako bi HDZ što bolje prošao na izborima. - Meni to govori da je Plenković mirisao poraz. Prvi put se u povijesti izbora dogodilo da su šefovi zagrebački­h ogranaka stranke sazvani na sastanak na dan izborne šutnje. Svima nam je to bilo čudno - govori nam sugovornik iz HDZ-a, koji kaže da je također bilo za očekivati da će Željka Markić pokušati oslabiti Plenkovića, pogotovo nakon što nisu prošli potpisi na referendum­u. - Željka Markić ne simpatizir­a Plenkovića, ali ni on nju. Zato oni koji prate politiku ili su direktno uključeni zaista mogu zaključiti kako ona sad namjerno Crkva ne želi Vrdoljaka, Istanbulsk­u, kurikularn­i ateizam, osporavanj­e referendum­a..., a sve to simbolizir­a Plenković 23 | Ekskluziv | EXPRESS petak, 7. lipnja 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.