Express : 2019-06-07

MOĆ : 26 : 26

MOĆ

Rezultati izbora bude optimizam jer pada potpora besadržajn­im strankama Da nismo išli u koaliciju s HDZ-om, ne bi bilo političke stabilnost­i, a gospodarsk­i rast od 3,9 posto, koji je sad ostvaren, ostao bi nam čista utopija 26 EXPRESS | Ekskluziv | petak, 7. lipnja 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.