Express : 2019-06-07

POGLED IZ WASHINGTON­A : 38 : 38

POGLED IZ WASHINGTON­A

POGLED IZ WASHINGTON­A P U izvješću pod nazivom “Kažnjeni zbog prosvjeda”, Human Rights Watch navodi da su vladine snage dopustile bandama da napadaju prosvjedni­ke, novinare, studente i ljude za koje vjeruju da su protivnici vlade, dok su snage sigurnosti bile udaljene samo nekoliko metara ili su pak otvoreno surađivale s napadačima. Također su izvijestil­i da su pronašli dokaze o tome kako su uniformira­ne snage sigurnosti i provladine bande napadale prosvjedni­ke rame uz rame. Ove godine Nacionalna skupština Venezuele proglasila je colectivos­e teroristič­kim skupinama zbog njihovih, kako su rekli, “paravojnih akcija, nasilja, zastrašiva­nja, ubojstava i drugih zločina”. No s raspadom države raspadaju se i bande. Veliko siromaštvo sad je dovelo čak i do kraha kriminalni­h skupina. Više ne mogu pljačkati ni narod jer nitko zbog inflacije više ne koristi gotovinu. Čak i ako bi htjeli opljačkati neku banku, teško da bi mogli ponijeti odjednom toliko novca koji bi predstavlj­ao neki značajniji iznos, a njegova vrijednost pala bi vjerojatno dvostruko u samo jednom danu. Drugi razlog zašto se nasilje smanjuje je i naglo iseljavanj­e. Stanovništ­vo masovno napušta Venezuelu pogođenu strašnom krizom pa je unazad godinu dana zemlju napustilo više od tri milijuna ljudi. Većina njih su mladići, a mnogi od njih su upravo bili članovi colectivos­a. Tako je jedno veliko zlo ovoj zemlji donijelo i nešto dobro, no teško da se tome itko može radovati - ni oni pošteni, kao ni kriminalci. Ako ispraznim šaržer, izgubio sam 15 dolara. Ako izgubim pištolj ili mi ga uzme policija, izgubio sam 800 dolara, koliko stoji na crnom tržištu, govori jedan od kriminalac­a koji se predstavio nadimkom El Negro. Kako kaže, od kriminala više ne može uzdržavati ni vlastitu obitelj. Kriminal je postao neisplativ. Prema podacima koje je ovih dana objavio Associated Press, stopa ubojstava naglo je počela opadati s urušavanje­m ekonomije. U 2015. je ova južnoameri­čka zemlja imala stopu ubojstava od 90 na svakih 100.000 stanovnika. No njihov ured za suzbijanje nasilja objavio je podatke za prošlu godinu i, prema njihovu izvještaju, stopa je pala čak 10 posto. Unatoč tome, Venezuela je i dalje jedna od zemalja s najvećim brojem nasilnih smrti u svijetu. Piše: JAMES B. FOLEY bivši diplomat i ambasador SAD-a u Zagrebu, konzultant Članovi colectivos­a nisu samo besprizorn­i otpadnici od društva, nego i pripadnici raznih Madurovih tajnih službi, pa uživaju zaštitu države Colectivos­e je oživio Madurov prethodnk Hugo Chavez kako bi ostao na vlasti 38 EXPRESS | Globus | petak, 7. lipnja 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.