Express : 2019-06-07

INTERVJU : 44 : 44

INTERVJU

INTERVJU Djeca iz radničke klase više gotovo ne dolaze u kazalište. Bez uloge škole u podučavanj­u Vjerujem da moramo oživjeti Krležinu ideju internacio­nalizma Ne može se reći da je ljevica potpuno propala, utješno možemo reći da se stidljivo vraća, ali nažalost bez ikakvog izražajnog intelektua­lnog djelovanja 44 EXPRESS | Magazin | petak, 7. lipnja 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.