Express : 2019-06-07

INTERVJU : 45 : 45

INTERVJU

umjetnički­h sadržaja mladima koji ne pripadaju elitama suđeno je da budu eliminiran­i kao publika Razgovaral­a: BRANIMIRA LAZARIN Ivica Buljan, ravnatelj Drame HNK Zagreb 45 | Magazin | EXPRESS petak, 7. lipnja 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.