Express : 2019-06-07

INTERVJU : 51 : 51

INTERVJU

edatelj Nihad Kreševljak­ović o dokumentar­cu posvećenom Susan Sontag, krizi u regiji... Razgovaral­a: NINA OŽEGOVIĆ Taj neki sado-mazo odnos Srba i Hrvata Bosnu vidi samo kao poligon za ratovanje Savez klerikalno­g, nacionalis­tičkog i kriminalno­g izrodio je svijet u kojem osjećajima tih ‘vjernika’ smetaju predstave, a ne smetaju im kriminal, sramotni zakoni kad su u pitanju silovanja... 51 | Magazin | EXPRESS petak, 7. lipnja 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.