Express : 2019-06-07

INTERVJU : 52 : 52

INTERVJU

INTERVJU Pojam normalnog društva čini se danas gotovo utopijskim i za takvo vrijeme vr Express: Potječete iz obitelji kroničara Sarajeva - vaš djed je bio poznati povjesniča­r Hamdija Kreševljak­ović, otac bivši gradonačel­nik Sarajeva Muhamed Kreševljak­ović, a i sami ste po struci povjesniča­r. Kako kao povjesniča­r vidite put Sarajeva od rata do danas? došao do izražaja u mjesecima opsade grada, kad su se ljudi na neki način liječili vicevima. Gdje je granica između humora kao lijeka i humora kao bijega? Mislim da je taj bijeg bio najbolji lijek u tom periodu. Sjećam se kad sam s redateljem Harisom Pašovićem nakon rata radio na filmu ‘Greta’. Naletjeli smo na knjigu o humoru nastalom u koncentrac­ijskim logorima. Očigledno se radi o prirodnoj čovjekovoj reakciji na radikalnu situaciju. Čak sam pisao jedan tekst o humoru nastalom u periodu opsade te mislim da sam i u njemu napisao da postoje dvije vrste viceva, osim dobrih i loših, a to su vicevi koji se pričaju na račun drugih i vicevi koje ljudi pričaju na vlastiti račun. Vrlo mi je drago da su 52 EXPRESS | Magazin | petak, 7. lipnja 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.