Express : 2019-06-07

INTERVJU : 53 : 53

INTERVJU

rijedi rečenica Friedricha Nietzschea da ‘imamo umjetnost kako ne bismo umrli od istine’ Express: Oba sarajevska festivala, dakle, i filmski i kazališni, postali su poznati po izrazitoj angažirano­sti i političnos­ti, tj. po aktualnim temama o kojima se ne govori ni u javnosti, a kamoli u kulturi. U Hrvatskoj su podijeljen­a mišljenja o tome, čak se može reći da neki autori bježe od angažirano­sti. Koliko može kultura utjecati na promjene? Njemačka Fundacija ‘Alfred Toepfer’ dodijelila mu je nagradu Kairos, za razvoj europske kulture i interkultu­ralnog razumijeva­nja Nastavak na sljedećoj stranici 53 | Magazin | EXPRESS petak, 7. lipnja 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.