Express : 2019-06-07

INTERVJU : 57 : 57

INTERVJU

o su to seksepil, inteligenc­ija, simpatično­st i dosluh s humorom Kad se gotovo 90 posto građana na cenzusu izjašnjava kao rimokatoli­ci, biti ateist jednako je queer kao i biti peder, primjećuje Sorel 57 | Magazin | EXPRESS petak, 7. lipnja 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.