Express : 2019-06-07

INTERVJU : 59 : 59

INTERVJU

gledamo kao prostor susreta svih građana progresivn­ih vrijednost­i koji žele sudjelovat­i Današnje generacije uviđaju da društvene norme uveseljava­ju sve osim njih samih, a mi smo primjer da se stvari mogu odvijati drugačije 59 | Magazin | EXPRESS petak, 7. lipnja 2019. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.