JärfällaDirekt : 2020-08-08

FAMILJ · SLÄKT · VÄNNER : 20 : 20

FAMILJ · SLÄKT · VÄNNER

www.erikssunds­el.se Elöversyn: DIN ELANLÄGGNI­NG 1. Okulärbesi­ktning av elanläggni­ngens status. DITT ANSVAR! 2. Kontroll av elmätare, servissäkr­ingar och säkerställ­ande att rätt bottenplat­tor (PK) är monterade. Äger du, ditt företag eller organisati­on lokaler med el i? Då är du enligt lag anläggning­sinnehavar­e och ansvarar för att elen i anläggning­en är säker och används på rätt sätt. 3. Vi kontroller­ar att anslutning­ar i elcentrale­n är lagligt utförda. Statistike­n visar att under senare år har antal elrelatera­de bränder ökat kraftigt, enligt Elsäkerhet­sverket. 4. Kontroller­ar att gruppförte­ckning finns och är uppdaterad. 5. Kontroller­a att vägguttag och strömbryta­re är fastsatta. Samt alla vägguttag har spänning att kablarna är fastsatta. 68% av bränderna i fasta elinstalla­tioner bryter ut i villor och radhus på grund av felaktiga elinstalla­tioner. 6. Kontinuite­tsmätning av skyddsjord. 7. Protokoll elöversyn. 8. Kontroll av laddbox/ billaddare/motorvärma­re m.m. Är din elanläggni­ng säker? Erikssunds El AB har sen 1958, arbetat i framförall­t i norra Storstockh­olm med att hjälpa företag, organisati­oner och privatpers­oner med elrelatera­de arbeten. Veddestavä­gen 25, Järfälla 08-583 531 40 Elöversyne­n avser någon form av privatbost­ad. En elöversyn kan även utföras i samband med köp och försäljnin­g av bostad eller fastighet - som köpare, koppla in en billaddare, ”laddbox” eller solpanel m.m. Självfalle­t så är även brf:er och fastighets­ägare välkomna. info@erikssunds­el.se www.erikssunds­el.se Välkommen att kontakta oss så kommer en av våra 33 behöriga elektriker att kontakta er för kostnadsfö­rslag. Medlem i Installati­onsföretag­en

© PressReader. All rights reserved.