Världspolitikens Dagsfrågor : 2020-06-30

POLITISK OCH KONSTITUTI­ONELL KRIS 2016–2020 : 29 : 29

POLITISK OCH KONSTITUTI­ONELL KRIS 2016–2020

Shetlandsö­arna Orkneyöarn­a Hebriderna S KOT T L AND ATLANTEN NORDSJÖN Edinburgh Hadrianusm­uren NORD - I R L AND Isle of Man Belfast IRLÄNDSKA SJÖN IRLAND E N G L AND WA L E S Themsen Cardi Dover LONDON Eurotunnel­n ENGELSKA KANALEN 50 km © Utrikespol­itiska institutet 29

© PressReader. All rights reserved.