La Vanguardia (Català) - Culturas : 2018-12-22

Dissabte, 22 De Desembre Del 2018 : 9 : 9

Dissabte, 22 De Desembre Del 2018

TIEMPO DE PAZ TIEMPO DE LECTURA 64'5 /7,'4'5 64'5 %106+0'06'5 64'5 &'56+015 '064'.#<#&15 '0 .# 475+# $1.%*'8+37' 70 %10&' '5 '0%#4%'.#&1 '0 '. .')'0+1 *16'. /'64121. '. .')#&1 &' .'10#4& %1*'0 70 %#061 &' #/14 # .# 4'2156'4¶# 70 6*4+..'4 '/16+81 ; 64'2+' 70 .+$41 *'%*+<#06' %10 +.7564#%+10'5 # 61&1 %1.14

© PressReader. All rights reserved.