Mitt i Upplands Väsby : 2021-02-06

#ETTSTHLM · LIKVÄRDIG SKOLA? · DEL 4 : 19 : 19

#ETTSTHLM · LIKVÄRDIG SKOLA? · DEL 4

Someone in your household has COVID-19? Har någon i ditt hushåll covid-19? You all need to stay at home. Stanna hemma allihop. Stanna hemma i sju dagar om någon i hushållet har testat positivt för covid-19. Råd och tips på 1177.se Stay at home for seven days if anyone in your household has tested positive for COVID-19. Advice and guidance at 1177.se شما خانوار در فردی آیا است؟ ۱۹کووید- به مبتلا أسرتك من شخص هناك هل ؟19 بكوفيد- مصاب . المنزل في جميعًا ابقوا . بمانید خانه در همه أفراد أحد كان إذا أيام سبعة لمدة المنزل في ابقوا الاختبار. إجراء بعد 19بكوفيد- بالفعل مصابًا الأسرة 1177. الموقع على ومقترحات نصائح يوجد پاسخ خود ۱۹کووید- تست به شما خانوار در فردی اگر بمانید خانه در روز هفت مدت به است گرفته مثبت کنید دریافت 1177 از را راهنمایی و توصیه .se se PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW