Mitt i Upplands Väsby : 2021-02-06

TYCK TILL! · ÅSIKT · DEBATT : 26 : 26

TYCK TILL! · ÅSIKT · DEBATT

Upplands Väsby 26 6 februari–12 februari 2021 TYCK TILL! · ÅSIKT · DEBATT LADDA NER APPEN! Lokal debatt Mitti.se på sajten! Gå in på och tyck till! SVAR PÅ INSÄNDARE SVARAR. ”Skolorna fått betydligt sämre förutsättn­ingar med lägre ersättning”, skriver MP och S i utbildning­snämnden. URKLIPP. Mitt i 23 januari. ”L visar inga konkreta resultat i klassrumme­n” v u S Lite fakta kan vara på sin plats. Den 23 januari fick vi läsa Liberalern­as (L) insändare. De tror på en skola för alla barn och pekar på alla infriade vallöften. Sedan Väsbyallia­nsen tog över den politiska stafettpin­nen har skolorna fått betydligt sämre förutsättn­ingar med lägre ersättning i förhålland­e till behov. Lärare har strejkat och upplever en stor Må h stora behov, ofta med NPF. L slår sig för bröstet och talar om sina vallöften utan att visa konkreta resultat i klassrumme­n. De lyfter handlingsp­laner som vi alla tycker är sättning på det som påbörjades förra mandatperi­oden. Ett konkret arbete genom psykologer som delvis handlägger och utbildar lärare i NPF. Härifrån jektet för mer rörelse i skolan. s m b h har resurser tagits och förts över till proFör det tredje: Vallöftet L pekar på är ytterligar­e en handlingsp­lan. Vilka resu h i ill f viktiga men som de själva inte avsätter pengar för i budgeten. För det första: L lyfter i sin insändare var löftet om handlingsp­lanenförNP­F ● ● Bli fadder idag Läs mer på barnfonden.se Världen behöver mer barnskratt PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN L svarar på MPS insändar från förra veckan. SVAR.