Irish Independent - Seachtain : 2019-11-06

Le Plé! Réidh : 5 : 5

Le Plé! Réidh

6 Samhain 2019 Forlíonadh seachtaini­úil Gaeilge do dhaltaí bunscoile Deireadh le Spíosraí Spice Girls Bhí go leor cainte faoi The le anuraidh. An mbeidís ag teacht chéile chun ceolchoirm a dhéanamh? agus chuir siad D’fhreagair siad an cheist ceann amháin ceolchoirm­eacha ar siúl. Bhí B ag deireadh in Éirinn, fiú. D’fhógair Mel go mbeadh an na ceolchoirm­e in Wembley Ach, agus in Las Vegas sa todhchaí. grúpa le feiceáil san Astráil bhfuil aon rud cinnte faoi seo. tá sé tugtha le fios anois nach le Mel ó Geri Horner bheith ag obair Deirtear nach dteastaíon­n mbíonn argóintí ar siúl eatarthu Brown a thuilleadh agus go ar thicéid do cheolchoir­meacha go minic. Bhí éileamh mór Níor gach ball den ghrúpa ann. The Spice Girls, cé nach raibh go bheith páirteach ann. Is dócha theastaigh ó Victoria Beckham a an ngnó mór atá aici. An dtaitníonn bhfuil sí róghnóthac­h leis ag an tú nó duine de do theaghlach gcuid ceoil leatsa? An raibh in Éirinn? gceolchoir­m a bhí acu anseo Aimsir Fhuar ag teacht In 2013, thuill Frozen an scannán breis agus billiún sna $1.3 agus bhí go pictiúrlan­na ar leor earraí díol a bhain scannán leis an a freisin chnuasaigh a lán airgid fiú. do Disney. Bhí an t-amhrán Is féidir iad shean a agus Let it Go le cheannach óg. Ach, go fóill, Frozen 2 le ní fada cloisteáil á agus feiceáil. uainn chanadh idir faighimid Fágann anois go Elsa agus mbeidh atá aici chun amach conas Anna rudaí a a fuair Elsa Arendelle sé reo. an sna Is ar an 22 chumhacht pictiúrlan­na Samhain a Táim ag súil anseo in bheidh go mór Éirinn. leis! Leanbh do Alesha Tá taithí againn mar a bheith mholtóir ag ar an gclár féachaint amhránaí ar Alesha í tráth leis Britain’s Got Dixon ag tús an an ngrúpa, Talent. Ba tsamhraidh Mis-Teeq. leanbh. Duine ar an gclár D’fhógair sí bheith príobháide­ach go raibh sí go is ea ag súil le i mór i mbéal í nach mí Lúnasa an phobail. dtaitníonn ach níor léi ina dhiaidh fhógair Saolaíodh sí an an leanbh sin. Cailín a nuacht go di agus Anaya bhí aici dtí dhá Safiya an mhí uirthi. Bean t-ainm atá an-ghnóthach mar tá sí ag is ea í faoi obair in Los láthair ar Angeles an seó America’s Got Talent. go Caithfidh bhfuil feighlí maith aici! leanaí Réalta agus Gaolta trí fhuil do An bhfuil tallann faoi leith ag gluaiseach­t chun an teaghlach is theaghlaig­h? Tá TG4 i mbun feachtais seo a léiriú le do cumasaí sa tír a aimsiú. Is féidir an tallann do dheartháir nó do mháthair, d’athair, do Mhamó, do Dhaideo, sa ghrúpa agus is dheirfiúr. Caithfidh beirt ar a laghad a bheith féidir do rogha tallainne a thaispeáin­t! Is dóigh liom go mbeidh an clár seo an-suimiúil. leat páirt a ghlacadh ann? Ar mhaith

© PressReader. All rights reserved.