Irish Independent - Seachtain : 2019-11-06

Seachtain Óg : 6 : 6

Seachtain Óg

Seachtain Óg 6 Seachtain Dé Céadaoin 6 Samhain 2019 bhíonn tú ag traenáil sa An gcloiseann tú aon Ghaeilge nuair a An bhfuil a fhios pheil, san iománaíoch­t nó sa chamógaíoc­ht? do chlub má dhéanann agat go bhfuil deontas ar fáil le haghaidh sa chlub? D’fhéadfaí siad iarracht an Ghaeilge a chur chun cinn comharthaí a chur in laethanta spóirt a reáchtáil trí Ghaeilge, a ordú le frásaí Gaeilge airde as Gaeilge nó fiú málaí traenála Gaeilge a chur ar siúl orthu. Nó, b’fhéidir gur féidir ranganna Mhic Dhonncha do bhaill an chlub. D’fhéadfaí bonn Sheosaimh maith a chomhlíona­nn a bhronnadh ar chlubanna chomh D’fhógair Príomh-Aoire spriocanna áirithe atá leagtha amach. an Ghaeltacht agus an Rialtais agus an tAire Stáit don Ghaeilge, €683,677 ag dul go dtí na hOileáin le déanaí go bhfuil deontas chun Fondúireac­ht Glór na nGael don tréimhse 2019-2022 Teanga Tí a fhorbairt. Sheosaimh Mhic Dhonncha agus an scéim nGael agus de chuid Is scéim tacaíochta de chuid Ghlór na Sheosaimh Mhic Chumann Lúthchleas Gael í Fondúireac­ht an Ghaeilge chun Dhonncha do chlubanna CLG a chuireann ar fáil do chlubanna cinn. Cuireann an Fhondúirea­cht deontais gníomhaíoc­htaí a chur i cláraithe a n-éiríonn leo méid áirithe gcrích. Jarrett Iontach! tú air, na mban? Mura bhféachann An bhféachann tú ar shacar ardchaighd­eán imeartha ó tá sé in am duit tosú! Chonaiceam­ar Shacar na mBan ar siúl sa na mná nuair a bhí Corn Domhanda Fhrainc le linn an tsamhraidh. a bhí den scoth le déanaí nuair Agus imríodh cluiche eile I tabhairt aghaidh ar an Úcráin. foireann na mban anseo ag a an cluiche. Ba í Katie McCabe Staid Thamhlacht­a a imríodh ina nóiméad agus dhá nóiméad fuair an chéad chúl san 26ú a céad chúl riamh agus geansaí dhiaidh sin fuair Rianna Jarrett na hÉireann uirthi. Fuair Rianna an gradam do laoch an chluiche agus ba léir go raibh sé tuillte aici. An scór deiridh a bhí ann ná Éire 3 agus an Úcráin 2. Beidh siad ag imirt arís an tseachtain seo chugainn ar an Máirt, an 12 Samhain, i gcoinne na Gréige. Go n-éirí leo! Peil Mheiriceán­ach in Éirinn Bíonn an-bhéim i Sna scannáin Meiriceá ar háirithe bíonn tagairt an bpeil Mheiriceán­ach. don pheil go minic Bíonn sna don comórtas coláistí nó pheil agus uair riamh ollscoilea­nna. go ar siúl idir na coláistí. tír. Beidh reáchtálfa­r an chéad Ach, den chéad an chéad chluiche Caithfimid chluiche a bheith ar siúl anseo lasmuigh den an cluiche in Éirinn! foighneach seo ar siúl áfach, chugainn! go dtí mar ní bheidh Notre Is i Staid mí Lúnasa Dame Aviva a imreofar na bliana seo mhilliúin ag imirt i é agus duine gcoinne Navy. beidh ag domhain! féachaint Beidh thart ar an gcluiche ar 2 ar fud an Dea-scéal don Ghaeilge sa CLG Ar an slí go Tóiceo Bhí cúis mhór Foireann cheiliúrth­a ag Seóléimní na déanaí. Bhí hÉireann siad ag glacadh le gcomórtas páirte in i Barcelona sa Spáinn. Bhí Rodrigo Peter Pessoa, Darragh Moloney, Cian Kenny, Paul O’Shea O’Connor ag agus son na seóléimnea­ch hÉireann. ar a fháil sa Bhí orthu Chorn scór ard Barcelona Náisiúnta FEI in chun deis a dtí na Cluichí fháil dul go bhliain seo Oilimpeach­a chugainn. a bheidh ar siúl i dTóiceo Ní hamháin an siad gur éirigh an comórtas leo pointí arda a fháil, ar fad. €1.25 ach milliún bhuaigh bhí mar duais. a foireann ag Ciallaíonn Éirinn sé seo go sa mbeidh dreasáiste seómharcaí­ocht, agus riamh roimhe seóléimnea­ch, seo. rud nár tharla Comhghaird­eas leo!

© PressReader. All rights reserved.